Bericht van de prelaat (9 januari 2019)

Mgr. Fernando Ocáriz moedigt aan om dit nieuwe jaar te benutten om het verlangen te hernieuwen om God te horen, die in de dagelijkse omstandigheden tot ons spreekt.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (9 januari 2019)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Een jaar dat begint is een nieuwe gelegenheid – “een nieuw jaar, een nieuwe strijd", zoals de heilige Jozefmaria zei – om met een hernieuwd verlangen God te horen die in de dagelijkse omstandigheden tot ons spreekt, om te zuiveren wat onze blik vertroebelt en het moeilijk maakt Jezus te zien. Laten we proberen te wandelen in novitate sensus (Rom 12,2), met een nieuwe visie, met een serene en vreugdevolle strijd, om Jezus Christus meer te leren kennen en lief te hebben; en proberen we het geschenk aan te nemen van een altijd nieuw leven: zijn Leven in ons.

We vertrouwen niet alleen op onze eigen krachten, maar vooral op de genade van God en de hulp van de anderen. Heel de Kerk op aarde en in de hemel – ware gemeenschap van de heiligen – steunt ons in dit hernieuwde hoopvolle voornemen om deze weg verder te bewandelen. Ook wij steunen de anderen met ons gebed en onze strijd, in ons hart hun gezichten en namen meedragend. Dit jaar nemen we op een bijzondere manier onze toevlucht tot de voorspraak van Guadalupe Ortiz de Landázuri die binnenkort zalig verklaard zal worden.

Tot slot sluit ik me aan bij de wens die de heilige Jozefmaria eind 1958 heeft geuit: “Ik zou graag willen dat jullie in het jaar dat gaat beginnen heel gelukkig en heel trouw zijn.”

Met mijn liefdevolle zegen,

jullie Vader

Rome, 9 januari 2019