Bericht van de prelaat (20 oktober 2020)

Mgr. Ocáriz verzekert ons van zijn voortdurende gebed en nabijheid tijdens de pandemie en kondigt aan dat hij over enkele dagen een pastorale brief zal publiceren over de geest van het Werk.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (20 oktober 2020)

Mijn geliefde dochters en zonen: moge Jezus jullie behoeden!

Ik schrijf jullie enkele regels om jullie te verzekeren van mijn gebed en mijn nabijheid, vooral voor diegenen onder jullie die op een meer directe manier lijden onder de crisis op het gebied van de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan, die nu op veel plaatsen toeneemt. Dit gebed heeft, net zoals jullie gebed, naast zoveel goede dingen die er gebeuren, ook de opeenhoping van menselijk lijden in gedachten: ziekte, werkloosheid, ontbering van legitieme vrijheden, honger en onwetendheid over de liefde van God die in Jezus Christus is geopenbaard. Ik laat het hierbij. Binnenkort zal ik jullie een uitgebreide brief sturen, gedateerd op de 28ste van deze maand, over de kenmerken van toewijding aan het Werk volgens de verschillende persoonlijke omstandigheden. We hebben allemaal dezelfde roeping: dezelfde geest, dezelfde apostolische missie, dezelfde geestelijke en vormende middelen.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 20 oktober 2020