“Maria is dicht bij je”

Je staat niet alleen. - Draag de tegenspoed met blijdschap. - Weliswaar voel je, arm kind, in je hand niet de hand van je Moeder. - Maar... heb je niet gezien hoe de moeders hier op aarde, met uitgestrekte armen hun kleinen volgen wanneer ze, zonder vastgehouden te worden, hun eerste wankele stappen durven doen? - Je staat niet alleen: Maria is dicht bij je. (De Weg, 900)

Het maakt je blij dat deze devotie leeft en dat deze voor de christenen een impuls is om zich als domestici Dei (Ef. 2,19), als leden van de familie van God, te gedragen.
Ook jullie zullen je deze dagen nog meer binnen de Kerk voelen, nog meer broer en zus van al je broeders en zusters die deze dagen op de meest uiteenlopende manieren blijk geven van hun liefde voor Maria. Het is als op een familiereünie waar volwassen kinderen die door het leven uit elkaar zijn gegaan, elkaar weer treffen bij hun moeder. Als ze wel eens woorden hebben gehad en elkaar liefdeloos hebben behandeld, dan is dat op zo’n dag niet aan de orde. Ze voelen zich verenigd en vinden elkaar terug in een hartelijke saamhorigheid.

Maria is voortdurend de Kerk aan het vestigen, aan het verenigen. We kunnen moeilijk een echte devotie tot de Maagd Maria hebben zonder ons meer verbonden te gaan voelen met de andere leden van het Mystiek Lichaam en met het zichtbare hoofd, de paus. Daarom herhaal ik graag: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam, allen met Petrus naar Jezus, door Maria!

Christus komt langs, 139

Ontvang berichten per e-mail

email