“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig”

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. - Rogate ergo! Vraag derhalve de Heer van de oogst, dat Hij werklieden stuurt naar zijn veld. Het gebed is het meest doeltreffende middel om apostelen te winnen. (De Weg, 800)

De wereld weergalmt nog van de goddelijke uitroep: “Vuur ben Ik komen brengen op aarde, en wat verlang Ik anders dan dat het oplaait?” - En wat zie je: bijna overal is het uitgedoofd...
Wil jij je niet inspannen om die brand te verspreiden?
De Weg, 801

Je zou graag deze geleerde voor je apostolaat willen winnen, en die andere invloedrijke, en ook nog die ander die zo verstandig is en zulke goede eigenschappen heeft.
Bid, doe verstervingen, en probeer ze door woord en voorbeeld aan te trekken. - Zij komen niet! - Raak niet van je stuk: zij zijn blijkbaar niet nodig!
Dacht je dat Petrus geen geleerde, invloedrijke, verstandige en deugdzame tijdgenoten heeft gehad, aan wie het missiewerk van de twaalf apostelen voorbij is gegaan?
De Weg, 802

Hartverscheurend is de - nog steeds actuele! - uitroep van Gods Zoon, die klaagt dat de oogst groot is maar dat er weinig arbeiders zijn. Deze woorden uit de mond van Christus zijn ook voor jou bedoeld. Hoe heb je daarop gereageerd? Bid je ervoor dat Hij arbeiders stuurt om te oogsten? Doe je dat iedere dag?
De Smidse, 906

Om de Heer te volgen moet men zich - onvoorwaardelijk en moedig - voor eens en voor altijd geven en vastberaden de schepen achter zich verbranden, zodat het niet mogelijk is terug te krabbelen.
De Smidse, 907

Ontvang berichten per e-mail

email