Number of articles: 60

Bericht van de prelaat (1 november 2017)

Ja, het is mogelijk om gelukkig te zijn te midden van onzekerheden, problemen en zorgen. Laten we de vreugde van God aan iedereen doorgeven.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (10 oktober 2017)

De trouw van een christen is een dankbare trouw, want we zijn niet trouw aan een idee maar aan een Persoon: «Jezus, hoe goed bent U, hoe goed!».

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (24 september 2017)

"Wat verlangt gij", zegt de Heer tegen Johannes en Andreas. Help hen om gezond en sterk van hart op te groeien, opdat ze God kunnen horen: "Ga mee om het te zien".

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (15 augustus 2017)

Bericht van mgr. Fernando Ocáriz ter gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (7 juli 2017)

God verwacht van de christenen dat wij aan allen het evangelie brengen in zijn oorspronkelijke zuiverheid en tegelijkertijd in zijn stralende nieuwheid, met trouw en moed.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (4 juni 2017)

Gezinnen die verenigd zijn, die andere gezinnen helpen en zich laten helpen. De prelaat stelt in deze regels voor goed te blijven zorgen voor het gezin, geboorteplaats van de liefde.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (10 mei 2017)

Met dit bericht nodigt mgr. Fernando Ocáriz uit de paus op zijn reis naar Fatima te vergezellen met gebed en door attent te zijn voor degenen die ons omringen.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (5 april 2017)

Brief van mgr. Fernando Ocáriz, 5 april 2017. Voorafgaand aan de Goede Week benadrukt de prelaat hoe centraal Jezus Christus staat in het leven van de christen.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (14 februari 2017)

Deze pastorale brief bevat de conclusies van het Algemene Congres dat gehouden werd in de maand januari.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (31 januari 2017)

Eerste pastorale brief van Mgr. Fernando Ocáriz aan de gelovigen van het Opus Dei. In deze brief herinnert hij aan Mgr. Javier Echevarría en blikt hij terug op alles wat er gebeurd is sinds afgelopen 23 januari. Ook bedankt hij voor alle gebeden.

Pastorale brieven en berichten