Aantal artikelen: 18

Noveen tot Guadalupe Ortiz de Landázuri

Deze noveen is heel geschikt om gebedsverhoringen te vragen op voorspraak van Guadalupe en is samengesteld door Francisco Faus.

Nieuws

Zaligverklaring Guadalupe vindt plaats in de Vistalegre Arena (Madrid)

De zaligverklaring van Guadalupe Ortiz de Landázuri, de eerste leek van het Opus Dei die tot de eer der altaren wordt verheven,vindt plaats in het Vistalegre-paviljoen, een bekende evenementenruimte in Madrid.

Nieuws

Zaligverklaring Guadalupe Ortiz de Landázuri op 18 mei 2019

De Heilige Stoel heeft meegedeeld dat paus Franciscus het verzoek aanvaardt van de prelaat van het Opus Dei, monseigneur Fernando Ocáriz, en heeft verordend dat Guadalupe Ortiz de Landázuri zal worden zalig verklaard in Madrid op zaterdag 18 mei 2019.

Nieuws

Infographic van Guadalupe Ortiz de Landázuri

Het leven van Guadalupe in vogelvlucht.

Nieuws

Wonder zaligverklaring scheikundige Guadalupe Ortiz de Landázuri goedgekeurd

Paus Franciscus heeft op 8 juni 2018 de Congregatie voor de Heilig- en Zaligverklaringen toestemming gegeven het decreet van goedkeuring te publiceren van het wonder van Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), gelovige van het Opus Dei. Ook gaf hij toestemming voor de decreten over de heiligverklaringen van de zalige Nunzio Sulprizio, van de Eerbiedwaardige Concepción Cabrera en van Enrique Angelelli en gezellen, Argentijnse martelaren.

Nieuws

Postulator: ‘Ze was een vrouw van grote menselijke klasse’

Vragen aan de postulator van het zaligverklaringsproces, Antonio Rodríguez de Rivera, priester.

Nieuws

Guadalupe Ortiz de Landázuri eerbiedwaardig verklaard

Op 4 mei heeft paus Franciscus de Congregatie voor de Heiligverklaringen geautoriseerd om ten aanzien van 12 heiligverklaringsprocessen decreten uit te vaardigen. Hieronder bevond zich ook een decreet over de heldhaftige beleving van de deugden door Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), een gelovige van het Opus Dei.

Nieuws

Kort overzicht van het zaligverklaringsproces

Op 18 november 2001 zat kardinaal Antonio María Rouco Varela, aartsbisschop van Madrid, de opening voor van haar heiligverklaringsproces in Madrid. Op 8 juni 2018 autoriseerde paus Franciscus de publicatie van een decreet van de Congregatie voor de Heiligverklaringen waarin een wonder op voorspraak van Guadalupe wordt erkend. Hiermee werd de weg vrijgemaakt voor haar zaligverklaring op 18 mei 2019.

Nieuws