Zaligverklaring Guadalupe Ortiz de Landázuri op 18 mei 2019

De Heilige Stoel heeft meegedeeld dat paus Franciscus het verzoek aanvaardt van de prelaat van het Opus Dei, monseigneur Fernando Ocáriz, en heeft verordend dat Guadalupe Ortiz de Landázuri zal worden zalig verklaard in Madrid op zaterdag 18 mei 2019.

De Heilige Stoel heeft meegedeeld dat paus Franciscus het verzoek aanvaardt van de prelaat van het Opus Dei, monseigneur Fernando Ocáriz, en heeft verordend dat Guadalupe Ortiz de Landázuri zal zalig worden in Madrid, haar geboortestad, op zaterdag 18 mei 2019, de verjaardag van haar Eerste communie. De Heilige Vader keurde op 8 juni 2018 het wonder goed dat nodig was voor haar zaligverklaring.

De vertegenwoordiger van de Heilige Vader die de zaligverklaring zal voorzitten is kardinaal Angelo Becciu, prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen.

De komende weken zal meer informatie over de locatie en andere vieringen beschikbaar worden gesteld op www.guadalupeortizdelandazuri.org.

DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE HEILIGE VADER DIE DE ZALIGVERKLARING ZAL VOORZITTEN IS KARDINAAL ANGELO BECCIU

“Dit nieuws vervult ons met dankbaarheid jegens God en de heilige Vader,” schreef Mgr. Fernando Ocáriz in een brief aan de gelovigen van de Prelatuur en hun vrienden. “Ik nodig jullie uit om samen met mij de voorspraak van Guadalupe in te roepen voor de intenties van de Paus, vooral voor het werk van de synodevaders die deze dagen bijeen waren in Rome om te spreken over de jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.”

"Deze gebeurtenis in de Kerk zal helpen benadrukken hoe een leven van dienst aan God en anderen, waaronder de meest behoeftigen, gevuld kan worden met vreugde en betekenis, zoals we in het leven van Guadalupe kunnen zien. Ze wist God te vinden in de dagelijkse inspanningen van haar wetenschappelijk onderzoek en lesgeven; in de verschillende taken voor vorming en bestuur die de heilige Jozefmaria aan haar toevertrouwde; en in haar ziekte, die zij droeg met een sterke christelijke geest. "

De Spaanse scheikundige, die ook verschillende jaren in Mexico en Italië verbleef, is de eerste leek in het Opus Dei die tot de eer der altaren wordt verheven.

Een korte biografie

Guadalupe Ortiz de Landázuri (Madrid, 1916 - Pamplona, 1975) was een van de eerste vrouwen die zich bij de heilige Jozefmaria Escrivá de Balaguer voegde bij zijn inspanningen om de universele oproep van christenen tot heiligheid via het Opus Dei te verspreiden. De tekst van het decreet dat werd uitgevaardigd door de Congregatie voor de Heiligverklaringen benadrukt hoe Guadalupe de deugden tot een heldhaftige graad heeft beleefd, en "met vreugde zichzelf volledig aan God en aan de dienst van de Kerk heeft gegeven, waarbij ze de goddelijke liefde intens heeft ervaard" ( Decreet over de heldhaftige deugden van Guadalupe Ortiz de Landázuri).

Al vroeg werd Guadalupe gekenmerkt door haar sterke karakter en moed. Als de jongste van vier kinderen - waarvan er één kort voor de geboorte van Guadalupe stierf - begon ze haar middelbare school aan de Onze Lieve Vrouw van Pilar-school, een instelling die door de Marianisten werd geleid, in de stad Tetuán, waar haar vader door het leger was geplaatst als officier. Ze was het enige meisje in haar klas, ze viel op door haar moed en sterke academische reputatie. Ze rondde haar middelbare school af in Madrid in 1933, in hetzelfde jaar schreef ze zich in oktober in bij de faculteit Chemische Wetenschappen van de Centrale Universiteit. Van de zestig eerstejaars studenten was ze een van de slechts vijf vrouwen.

In juli 1936, bij het begin van de Spaanse Burgeroorlog, werd haar vader gearresteerd en ter dood veroordeeld na een haastig proces. Samen met haar moeder en broer, Eduardo, vergezelde Guadalupe haar vader in zijn laatste uren. Ondanks de enorme pijn van het verlies en de noodzaak om met haar moeder Madrid te ontvluchten, uitte ze nooit wrok tegen diegenen die verantwoordelijk waren voor haar vaders dood. Jaren later, nadat ze al naar Mexico was verhuisd, hield ze contact met vrienden die sympathiseerden met de Republikeinse kant, waarvan velen na de oorlog gedwongen waren het land te ontvluchten.

In 1939, na de oorlog, keerde Guadalupe eindelijk terug naar Madrid, waar ze haar studie Scheikunde voltooide. Ze begon les te geven op verschillende scholen. Tijdens deze periode ontmoette ze de oprichter van het Opus Dei en begreep dat God haar riep om deel uit te maken van deze nieuwe instelling, geboren in het hart van de Katholieke Kerk, in totale beschikbaarheid en het apostolisch celibaat belevend. Het was 1944 en Guadalupe was 27 jaar oud. Vanaf dat moment wijdde ze zich aan het zoeken naar persoonlijke heiligheid door haar werk en dagelijkse taken, en door andere mensen te helpen hetzelfde te doen. Haar vreugde was besmettelijk en dankzij haar kracht kon ze elke moeilijkheid met een positieve blik onder ogen zien. Ze viel op door haar optimisme en vrijgevigheid.

In 1950 stelde de oprichter van het Opus Dei Guadalupe voor om Mexico te bezoeken. Ze reageerde onmiddellijk en bevestigend en ging daar met enthousiasme naartoe. Eenmaal daar zette ze, met allerlei soorten mensen, de vormingsactiviteiten van het Opus Dei in gang. Een van haar eerste projecten was een studentenhuis in de Copenhagen Street in de Mexicaanse hoofdstad. Guadalupe besteedde ook speciale aandacht aan het opzetten van een opleidingscentrum en een school voor vrouwen op het platteland van Montefalco, waar ze naast handmatige handel leerde lezen en schrijven.

In 1956 verliet ze Mexico om de heilige Jozefmaria bij te staan in het centrale bestuur van het Opus Dei in Rome. Na een paar maanden dwong (een mitralisstenose in) haar hart haar echter om Rome te verlaten en terug te keren naar Madrid om medische behandeling te ondergaan. Ze zou de rest van haar leven in die stad wonen. Ze voltooide haar doctorale studies in de chemie en trad toe tot het Ramiro de Maeztu-instituut als leraar en later als professor aan de Vrouwenschool van Industriële Meesters in de hoofdstad. In deze periode nam ze de verantwoordelijkheid op zich voor de zorg voor haar moeder, terwijl ze ook de verantwoordelijkheid had voor een van de centra van het Opus Deien een intense professionele activiteit bleef uitoefenen.

Ondanks haar delicate gezondheidstoestand, liet ze haar werktempo niet verslappen en ging ze door met haar apostolische inspanningen met mensen van alle leeftijden. In die jaren werkte ze ook mee aan de start van het Centre for Studies and Research in Domestic Sciences (CEICID), waar ze lessen in textielchemie gaf.

In 1975 dwong de hartziekte die haar gezondheid langzaam had ondermijnd haar om een nieuwe operatie in Pamplona te ondergaan. Ondanks het ogenschijnlijke succes van de operatie, overleed ze door een daarop volgend ademhalingsfalen, op 16 juli 1975. Op 5 oktober 2018 werd haar tombe verplaatst van Pamplona naar de Ridder van de Genade -kapel in Madrid.