Het Opus Dei en de bisdommen

Welke relatie onderhoudt het Opus Dei op institutioneel niveau met het bisdom? Werkt de prelatuur samen met de religieuze instituten en met andere kerkelijke organisaties?

Veel gestelde vragen

Het leven van de prelatuur maakt deel uit van het leven van het bisdom. Daarom staat de prelatuur voortdurend in relatie met het bisdom en met de plaatselijke bisschop. Bovendien is de tussenkomst van de bisschop vereist om het werk van het Opus Dei in een bisdom te beginnen of om een centrum van het Opus Dei te openen. Het belangrijkste is echter de regelmatige contacten, die bijdragen om in eensgezindheid mee te werken aan het leven van het bisdom. 

De prelatuur van het Opus Dei leeft in communio met alle kerkelijke realiteiten in een bisdom. Binnen de legitieme kerkelijke autonomie van al deze realiteiten, biedt het leven van het bisdom waaraan ze allemaal deel hebben, veelvuldige gelegenheden tot contact en samenwerking. Het Opus Dei vormt geen aparte groep binnen een diocees.