Dichtbij de Maagd Maria om God te danken

Om God te danken voor de 25 jaar personele prelatuur van het Opus Dei, heeft Mgr. Javier Echevarría de leden van het Opus Dei opgroepen om met meer vuur de voorspraak van Gods Moeder in te roepen.

In zijn brief van 1 november, heeft Mgr. Javier Echevarría de gelovigen van het Opus Dei uitgenodigd om dit jubileum te beleven met een houding van dankbaarheid tot God, op voorspraak van Maria.

Bijna aan het eind van de maand, op de achtentwintigste, - schrijft de prelaat – zullen we de vreugde beleven de vijfentwintigste verjaardag te beleven van het pauselijk besluit waarmee Johannes Paulus II het Opus Dei als personele prelatuur heeft opgericht.” (…)

Men heeft jullie vast al meegedeeld dat wij in het Opus Dei om de Allerheiligste Maagd te eren –die wij op alle kruispunten van onze weg met een glimlach ontmoeten (H. Jozefmaria, aantekeningen van een meditatie, 11-10-1964.)– een Mariajaar gaan beleven, dat zal duren van 28 november aanstaande tot dezelfde datum in 2008. Dit naar aanleiding van deze verjaardag en als voorbereiding op de tachtigste verjaardag van de stichting van het Werk.

Met de woorden van zijn voorganger, Mgr. Álvaro del Portillo, gaf de prelaat aan hoe we God onze dankbaarheid kunnen tonen: “Wij zullen onze toevlucht nemen tot de bescherming van de Vrouwe met de zoete naam Maria –zoals onze stichter in De heilige Rozenkrans heeft geschreven–; wij zullen meer van haar gaan houden; wij zullen meer met Haar omgaan; wij zullen dag in dag uit het eerbetoon van onze overgave toevertrouwen aan Haar die de Dochter, de Moeder en de Bruid van God en onze Moeder is, opdat Zij het de allerheiligste Drie-eenheid voorlegt als nederig bewijs van onze dankbaarheid.”

Laten wij zo’n goed voorbeeld – zo besloot Mgr. Javier Echevarría– navolgen en ernaar hongeren elk van onze dagen te veranderen in mariale dagen, door de liefde die wij onze Moeder betonen.