Alleen uitmuntende heiligheid?

Hebben de leden van het Opus Dei de plicht om de allerbesten te zijn op hun werk? Moet je uitblinken om heilig te worden?

Artikelen Mgr. Javier Echevarria

Het omgekeerde is eerder het geval: heilig worden is het enige dat werkelijk telt voor het eeuwig leven. Dat betekent dat we elke dag meer op Christus moeten lijken, ondanks ieders zwakheden en mits we daartegen strijden. We ontdekken dan onze grote verantwoordelijkheid naar de wereld: het gaat ons echt aan wat er rondom ons gebeurt en we willen naar vermogen werken aan verbetering. Menselijke perfectie is een belangrijk aspect van de christelijke arbeid. Maar dit is niet hetzelfde als perfectionisme of het najagen van succes louter om succesvol te zijn. Het betekent veeleer serieus werken, edelmoedig zijn, zich in dienst van de ander stellen. Succes is niet het eindpunt van persoonlijke aspiraties. Het zijn heel andere dingen die het leven waardevol maken.

Michele Brambilla, Revista Tracce (Italië), februari 1997 Een kenmerkend aspect van het Opus Dei is de heiliging van het beroepswerk. Hoe dient men dit te verstaan? Bestaat er niet het gevaar dat men in zijn toewijding gaat overdrijven?

Ja, dat gevaar bestaat. Helaas zijn er vandaag de dag mensen die geen werk vinden en tegelijkertijd vele anderen die misschien meer uren werken dan goed is. Zij doen dat om te kunnen overleven of vanuit een buitensporig verlangen naar succes in het beroep. Het doet bij voorbeeld pijn te moeten constateren, dat er mensen zijn die het niet erg vinden dat zij hun verplichtingen jegens hun gezin verwaarlozen door twaalf of veertien uur per dag te werken.

Werk is geen doel, maar een middel: het doel is God. Het werk heiligen betekent dan ook niet succes hebben, maar wel dichter tot God komen door middel van het werk, of dat nu heel eenvoudig of glansrijk is.

God heeft ons in de wereld gezet om te werken, zoals we in het boek Genesis lezen. Het werk heiligen is in de eerste plaats: met liefde werken, dat wil zeggen, werken om God te eren en anderen te dienen. Egoïstisch werk is geen werk dat geheiligd kan worden, hoe volmaakt het technisch gezien ook is en hoeveel inspanning het ook heeft gekost.

Diário do Minho (Portugal), 2 oktober 2000