​Paus vraagt gebed voor religieuze minderheden in Azië

“Laten we bidden voor hen allen, zodat in de Aziatische landen christenen, evenals andere religieuze minderheden, hun geloof in volledige vrijheid kunnen beleven.”

Van de paus

"Binnen de grote verscheidenheid van culturen in Azië wordt de Kerk geconfronteerd met vele risico’s. Haar taak wordt nog bemoeilijkt door het feit dat zij een minderheid vormt. Deze risico’s, deze uitdagingen deelt zij met andere religieuze tradities die een minderheid uitmaken en met wie we een gemeenschappelijk verlangen hebben naar wijsheid, waarheid en heiligheid."

"Wanneer we denken aan hen die vervolgd worden vanwege hun religie, gaan we verder dan het onderscheid tussen ritus of belijdenis: we plaatsen ons aan de kant van mannen en vrouwen die moeten vechten om hun religieuze identiteit te behouden."

"Laten we bidden voor hen allen zodat in de Aziatische landen christenen, evenals andere religieuze minderheden, hun geloof in volledige vrijheid kunnen beleven."

https://thepopevideo.org