Aantal artikelen: 1378

Urbi et Orbi Pasen 2024: “Moge de verrezen Christus een weg van vrede openen”

Na de Mis op Eerste Paasdag sprak paus Franciscus zijn paasboodschap en zegen uit "Voor de stad en voor de wereld", waarbij hij speciaal bad voor het Heilige Land, Oekraïne, Myanmar, Syrië, Libanon en Afrika. Ook bad hij voor slachtoffers van mensenhandel, ongeboren kinderen en allen die moeilijke tijden doormaken.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de hedendaagse martelaren, getuigen van Christus

Laten we met paus Franciscus in maart bijzonder bidden dat zij die, in verschillende delen van de wereld, hun leven riskeren voor het Evangelie, de Kerk mogen besmetten met hun moed en hun missionaire elan.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de terminaal zieken

Paus Franciscus heeft voor februari 2024 de gebedsintentie voor dat de terminaal zieken en hun families, laten we bidden dat ze altijd de nodige zorg en begeleiding zullen krijgen, zowel vanuit medisch als menselijk oogpunt.

Van de paus en de Kerk

Angelus, uitnodiging tot het Jaar van Gebed

Op 21 januari 2024, aan het einde van het Angelus, riep paus Franciscus het Jaar van Gebed uit ter voorbereiding op het Jubileum van 2025.

Van de paus en de Kerk

Kaderdocument: Op weg naar het eeuwfeest

Opus Dei viert van 2028 tot 2030 het honderdjarig bestaan. Ter voorbereiding op dit jubileum bieden we een document aan met de titel "Op weg naar het eeuwfeest". Het bevat een aantal ideeën voor de gelovigen en vrienden van het Opus Dei om te reflecteren op deze 100 jaar en hoe het charisma leven zal blijven geven aan de Kerk en samenleving.

Van het Opus Dei

Paus: de gave van verscheidenheid in de Kerk

“We moeten niet bang zijn voor de verscheidenheid aan charismatische gaven binnen de Kerk.” Zo begint de Video van de Paus voor dit nieuwe jaar, tot stand gebracht en geproduceerd door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus.

Van de paus en de Kerk

Altijddurende aflaat

De Apostolische Penitentiarie van de Heilige Stoel heeft aangekondigd dat de aflaten die leden van het Werk en hun families op deze data kunnen genieten voor altijd zullen worden verleend. Tot op heden werden deze om de zeven jaar vernieuwd.

Van het Opus Dei

Kerstmis 2023: Urbi et Orbi

In zijn kerstboodschap voorafgaand aan de Kerstzegen ‘Urbi et Orbi’ spreekt paus Franciscus over hoe het Kind Jezus Gods tedere liefde voor ieder van ons openbaart, “de vreugde die het hart troost, die de hoop vernieuwt en die vrede schenkt”. Hij bidt voor wereldvrede en roept op om alles in het werk te stellen om geweld te stoppen en mensen die lijden te helpen.

Van de paus en de Kerk

🎥 Kerstgroet van de Prelaat (2023)

Mgr. Fernando Ocáriz wenst iedereen een vredig Kerstmis en bidt tot het Kind Jezus voor vrede in de hele wereld en in onze huizen. "We moeten ook overwegen waar de bron van vrede is. Als we naar de brief aan de Efeziërs gaan, vinden we meteen die zin van Paulus: 'Hij is onze vrede.' Christus!"

Van de prelaat van het Opus Dei

Bethlehem

Je kent het Kerstverhaal van de herders en de Drie Koningen, maar weet je ook wat het goud, de wierook en de mirre van de koningen betekenden? Bekijk de video met Nederlandse ondertitels die vertelt over de herders en de wijzen.

Van de paus en de Kerk