Number of articles: 1274

Paus Franciscus: De zieke, niet de ziekte, staat in het centrum van de geneeskunde

Paus Franciscus riep op tot een geneeskunde met "hoofd en hart". Tijdens een audiëntie voor vertegenwoordigers van de universiteit Campus Bio-Medico op 18 oktober 2021 bedankte hij hen voor hun inspanningen om het welzijn van de mens centraal te stellen in hun werk. De Campus Bio-Medico in Rome, gesticht in 1993, gaat terug op een initiatief van de zalige bisschop Alvaro del Portillo (1914-1994).

Van de paus en de Kerk

Wijding 24 diakens van het Opus Dei

Op zaterdag 20 november ontvangen 24 gelovigen van het Opus Dei uit 9 verschillende landen in Rome de diakenwijding in de basiliek San Eugenio. Op 21 mei 2022 zullen zij priester worden gewijd.

Van het Opus Dei

‘Synodaliteit’ in 20 zinnen van Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft de hele Kerk uitgenodigd voor een synode met als thema "Voor een synodale Kerk: communio, participatio en missio". Deze synode is van start gegaan op 9 en 10 oktober 2021 in Rome, en op 17 oktober in elk bisdom wereldwijd.

Van de paus en de Kerk

"Fragments of History": 10 Podcasts over de geschiedenis van Opus Dei

In deze reeks podcasts spreken verschillende historici over mensen en gebeurtenissen in het leven van de heilige Jozefmaria en de geschiedenis van Opus Dei. In de komende weken zal elke week een nieuwe podcast beschikbaar worden gemaakt, in totaal tien.

Getuigenissen

Paus: mensen met een depressie

Extreme uitputting, depressie, angsten zijn enkele van de meest voorkomende ziekten in de wereld van vandaag. Bekijk de Video van de Paus van deze maand en als je iemand kent die in een van deze situaties zit, deel dan met hem of haar de woorden van paus Franciscus.

Van de paus en de Kerk

"Vrijheid groeit met liefde"

Tijdens de algemene audiëntie van 20 oktober zette paus Franciscus zijn catechese over de brief van de heilige Paulus aan de Galaten voort en sprak hij over de vrijheid van de christenen.

Van de paus en de Kerk

Heiliging dagelijks leven in Hongkong

Het getuigenis van enkele mensen in Hongkong die de boodschap van de heilige Jozefmaria hebben leren kennen en proberen hun geloof in hun dagelijks leven te beleven.

Getuigenissen

Volg ons ook op Instagram

Om de aantrekkelijkheid van de christelijke boodschap aan de mannen en vrouwen van vandaag over te brengen in de eigen taal, in lijn met de eigen cultuur én met een flinke dosis humor, werden vanaf maart dit jaar officiële Instagram-accounts van het Opus Dei gelanceerd in het Spaans, Engels en Portugees. In oktober kwamen daar een Frans- en een Duitstalig account bij.

Van het Opus Dei

De maandelijkse intentie: samen bidden

In dit artikel vindt u de gebedsintentie voor de periode van 2 oktober 2021 tot en met 2 oktober 2022, die de prelaat voorstelt aan de gelovigen en vrienden van het Opus Dei.

Van de prelaat van het Opus Dei

Paus: leerlingen met een missie

​Broeders en zusters, laten we bidden dat elke gedoopte persoon deelneemt aan de evangelisatie en dat elke gedoopte beschikbaar is voor de missie door het getuigenis van zijn leven. En dat dit getuigenis de smaak van het Evangelie mag hebben.

Van de paus en de Kerk