Aantal artikelen: 85

Paus: voor de vorming van religieuzen en seminaristen

In zijn gebedsintentie voor de maand mei vraagt Franciscus ons met hem te bidden voor de vorming van mannelijke en vrouwelijke religieuzen en van seminaristen. “Elke roeping”, herinnert hij ons, is als een “’ruwe diamant’ die gepolijst moet worden”, op een weg van voortdurende groei. Want “vorming is niet beperkt tot een specifiek moment, maar strekt zich uit over de jaren”.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de hedendaagse martelaren, getuigen van Christus

Laten we met paus Franciscus in maart bijzonder bidden dat zij die, in verschillende delen van de wereld, hun leven riskeren voor het Evangelie, de Kerk mogen besmetten met hun moed en hun missionaire elan.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de terminaal zieken

Paus Franciscus heeft voor februari 2024 de gebedsintentie voor dat de terminaal zieken en hun families, laten we bidden dat ze altijd de nodige zorg en begeleiding zullen krijgen, zowel vanuit medisch als menselijk oogpunt.

Van de paus en de Kerk

Paus: de gave van verscheidenheid in de Kerk

“We moeten niet bang zijn voor de verscheidenheid aan charismatische gaven binnen de Kerk.” Zo begint de Video van de Paus voor dit nieuwe jaar, tot stand gebracht en geproduceerd door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus.

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor de mensen met een beperking

Laten we bidden dat mensen met een beperking in het middelpunt van de belangstelling van de samenleving komen te staan en dat instellingen inclusieprogramma’s bevorderen die hun actieve deelname vergroten.

Van de paus en de Kerk

Paus: bidden voor de Paus

Laten we bidden voor de Paus, dat hij in de uitoefening van zijn zending de kudde, die Jezus hem heeft toevertrouwd, in geloof mag blijven begeleiden – altijd met de hulp van de Heilige Geest.

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor de synode

Deze maand oktober is een speciale maand voor de hele Kerk, omdat in Rome de synode wordt gehouden. En “wanneer een Kerk in een synode bijeenkomt”, herinnert de paus ons, “draagt onze missionaire roeping de synodale dynamiek”.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de mensen aan de rand van de samenleving

Paus Franciscus moedigt ons altijd aan om de kant te kiezen van de gemarginaliseerden en achtergestelden, van hen die nooit de krantenkoppen halen. Laten we bidden dat mensen die aan de rand van de samenleving leven, in onmenselijke levensomstandigheden, niet door de instellingen worden vergeten en nooit worden uitgesloten.

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor de Wereldjongerendagen

Laten we bidden dat de Wereldjongerendagen in Lissabon jongeren helpen om op weg te gaan en met hun eigen leven te getuigen van het Evangelie.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor een Eucharistisch leven

Waarom op zondag naar de mis gaan? "Zeker niet enkel maar om een ritueel te volgen". Zoals Paus Franciscus zegt: "Als je de Mis verlaat zoals je binnenkwam, klopt er iets niet".

Van de paus en de Kerk