Tag: Gebed

Er zijn 27 resultaten voor "Gebed"

“Dagelijks een tijd van meditatie”

Als je zoveel doorzettingsvermogen hebt om dagelijks enkele lessen bij te wonen, alleen omdat je daardoor enige kennis opdoet - die toch heel beperkt is, waarom leg je dan ook niet regelmatig een bezoek af bij de Meester, die jou altijd graag les geeft in de wetenschap van het innerlijk leven, die de smaak en de inhoud heeft van het eeuwige. (De Voor, 663)

“Heb ik mij tot Hem gericht”

Het is mogelijk dat je afgeschrikt wordt door dit woord: meditatie. Het doet je denken aan oude boeken in zwarte banden, aan gezucht, aan het geluid van lange, opgedreunde gebeden - Maar dat is allemaal geen meditatie. Mediteren is beschouwen, overwegen dat God je Vader is en jij zijn kind dat zijn hulp nodig heeft en dat Hem bedankt voor alles wat Hij je al heeft geschonken en je nog zàl geven. (De Voor, 661)

“De Grote Vriend die je nooit verraadt”

Je zoekt gezelschap van vrienden die door hun gesprekken, hun genegenheid en hun vriendschap de ballingschap van deze wereld draaglijker maken..., ofschoon je vrienden je soms verraden. - Het lijkt me niet verkeerd. Maar... waarom zoek je niet iedere dag steeds intenser het gezelschap van, en het gesprek met de Grote Vriend die je nooit verraadt? (De Weg, 88)

“Het gebed: “een liefdevol gesprek met Jezus”

Ik heb het gebed van de christen altijd opgevat als een liefdevol gesprek met Jezus. Ook als we fysiek ver van het tabernakel zijn, zouden we het niet moeten onderbreken, want heel ons leven is als een aaneenschakeling van liefdesliedjes die tot God gericht zijn... en beminnen kunnen wij altijd en overal. (De Smidse, 435)

“Het gebed moet in de ziel toenemen”

Het echte gebed, dat de hele persoon in beslag neemt, wordt niet zozeer bevorderd door de eenzaamheid van de woestijn als door inkeer in jezelf. (De Voor, 460)

“Door omgang met Hem zal er Liefde in je ontstaan”

Met Hem omgaan! Dit is de enige manier om Jezus te leren kennen. In Hem zul je altijd een Vader ontmoeten, een Vriend, een Raadgever en Medewerker bij alle eervolle bezigheden in je dagelijks leven. En door die omgang met Hem zal er Liefde in je ontstaan. (De Voor, 662)

“Vooruit, vlieg...!”

Ik zie mezelf als een arm, klein vogeltje dat enkel gewend is van boom tot boom te vliegen, of hooguit naar het balkon van een derde verdieping...

“Christus volgen is het geheim”

Toen ik je dat “Leven van Jezus” schonk, schreef ik daarin deze opdracht: “Zoek Christus. Vind Christus. Bemin Christus”. - Het zijn drie duidelijk te onderscheiden etappes. Heb je op zijn minst geprobeerd de eerste in praktijk te brengen? (De Weg, 382)

“Heer, ik weet niets te bidden”

Als je werkelijk een boetvaardige ziel wilt zijn - boetvaardig en blij - moet je in de eerste plaats je dagelijkse tijden van gebed veilig stellen, tijden van intiem, edelmoedig en langdurig gebed! En niet bidden als je er zin in hebt maar, als het enigszins kan, op vaste tijden. In die details moet je strikt zijn! Wees slaaf van deze dagelijkse eredienst aan God, dan kan ik je verzekeren dat je je constant blij zult voelen. (De Voor, 994)