Tag: Gebed

Er zijn 27 resultaten voor "Gebed"

“Bidden is spreken met God. Maar waarover?”

Je hebt me geschreven: “Bidden is spreken met God. Maar waarover?” - Waarover? Over Hem, over jezelf: je vreugden, je verdriet, je successen en mislukkingen, je edele ambities, je dagelijkse zorgen..., je zwakheden! Je dankbaarheid en je wensen, je Liefde en je eerherstel. Kortom: Hem kennen en jezelf kennen: met Hem omgaan! (De Weg, 91)

“Christus leeft ook nu”

Leef heel dicht bij Christus! Je zou samen met Petrus, Johannes en Andreas een rol moeten spelen in het evangelie..., want Christus leeft ook nu: Iesus Christus, heri et hodie, ipse et in saecula, Jezus Christus leeft! Gisteren en vandaag; tot in de eeuwigheid blijft Hij dezelfde. (De Smidse, 8)

Ik zoek Uw gezicht Heer!

Ik zoek Uw gezicht Heer!

De heilige Jozefmaria verlangde er intens naar het gelaat van God te zien. “Heer, Ik wil zo graag uw gezicht zien, uw gelaat bewonderen, aanschouwen...!”