Recente brieven en berichten

Bericht van de prelaat (1 oktober 2019)

Een dag vóór 2 oktober moedigt de prelaat ons aan om vol optimisme en gedrevenheid, het avontuur aan te gaan om alle mensen de vriendschap met Christus te brengen.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Afgelopen september hebben we in Rome enkele dagen gewijd aan het nadenken over de noodzaak en de uitdagingen van de christelijke vorming in onze tijd. We hebben onder andere stilgestaan bij de overtuiging van onze Vader dat de vorming die in het Opus Dei gegeven wordt erop gericht moet zijn "christenen vol optimisme en gedrevenheid te vormen, die in staat zijn ...