Recente brieven en berichten

Bericht van de prelaat (20 februari 2021)

Aan het begin van de veertigdagentijd nodigt Mgr. Ocáriz ons uit om de identificatie met Christus te zoeken via de weg van de armoede, zoals de Veertigdagentijd ons voorhoudt.

Mijn geliefde dochters en zonen: moge Jezus jullie behoeden!

We zijn begonnen met de Veertigdagentijd – de voorbereiding op de Goede Week – die ons herinnert aan de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. Door te vasten en door bekoringen te ondergaan laat de Heer ons zien dat God alleen volstaat. Het in praktijk brengen van vasten, aalmoezen geven en bidden helpt ons om ons opnieuw met die werkelijkheid vertrouwd ...