“Wij zijn allen broeders!”

De Apostel schreef ook dat “er geen onderscheid is tussen heiden en jood, besnedene en niet-besnedene, barbaar en scyth, slaaf en vrije, maar dat Christus alles is in allen”. Deze woorden gelden vandaag nog net zo als gisteren: voor de Heer bestaan er geen verschillen in land, ras, klasse, staat - Ieder van ons is in Christus opnieuw geboren, om een nieuw schepsel te zijn, een kind van God: wij zijn allen broeders en moeten ons broederlijk gedragen! (De Voor, 317)

Wat de honger naar vrede betreft kunnen we met de heilige Paulus zeggen: Christus is onze vrede, pax nostra (Ef. 2, 14). Het verlangen naar waarheid moet ons eraan herinneren dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is (vgl. Joh. 14, 6). De mensen die naar de eenheid verlangen moeten wij naar Christus leiden die ons vraagt om consummati in unum, volmaakt één te zijn (Joh. 17, 23). De honger naar gerechtigheid moet ons naar de bron van de eendracht onder de mensen brengen: naar het goddelijk kindschap waardoor we broeders en zusters zijn van elkaar.

Vrede, waarheid, eenheid, gerechtigheid. Wat moeilijk lijkt het soms om de hindernissen te overwinnen die de saamhorigheid tussen de mensen in de weg staan! En toch zijn wij christenen geroepen om dat grote wonder van de broederlijkheid waar te maken: om met Gods genade te bereiken dat de mensen elkaar christelijk behandelen, elkanders lasten dragend (Gal. 6,2), door het gebod van de liefde te beleven dat de band van de volmaaktheid is en de samenvatting van de wet (vgl. Kol. 3, 14 en Rom. 13, 10).

Christus komt langs, 157