“Jezus, - in U rust ik”

Lichamelijke uitputting. - Je bent... ingestort. - Rust uit. Stop alle uiterlijke activiteit. - Raadpleeg de dokter. Gehoorzaam en zet alle zorgen van je af. Spoedig zul je je vroegere leven weer kunnen opnemen en je apostolaat zal er alleen maar bij gewonnen hebben, mits je trouw blijft. (De Weg, 706)

Als jij Hem niet verlaat, zal Hij jou niet verlaten.
De Weg, 730

Verwacht alles van Jezus: je hebt niets, je bent niets, je kunt niets. - Hij zal handelen, als je je helemaal aan Hem overgeeft.
De Weg, 731

Jezus, - in U rust ik.
De Weg, 732

Kan het je allemaal niets schelen? - Probeer dit jezelf niet wijs te maken. Als ik je op dit ogenblik zou vragen naar personen en zaken, waarvoor jij je volledig hebt ingezet omwille van God, zou je me antwoorden met het vuur en de belangstelling van iemand, die spreekt over iets wat hem ter harte gaat.
Het kan je wél wat schelen: maar je energie is niet onbegrensd... En je moet jezelf meer tijd gunnen. Tijd, die overigens ten goede zal komen aan je werkzaamheden, want je bent per slot van rekening het werktuig. De Weg, 723

Ontvang berichten per e-mail

email