“Heb een grote devotie voor onze Moeder”

Roep de allerheiligste Maagd Maria aan. Vraag haar je altijd te laten zien dat ze je Moeder is: Monstra te esse Matrem! Vraag haar dat je, met de genade van haar Zoon, een helder inzicht in de leer mag krijgen, en een liefdevol en zuiver hart mag hebben. Op die manier zul je naar God weten te gaan en op jouw beurt veel mensen de weg naar God kunnen wijzen. (De Smidse, 986)

Koester een grote devotie hebben voor onze Moeder. Zij weet op fijnzinnige wijze te reageren op de attenties die wij haar bewijzen. Onze Lieve Vrouw zal er bovendien voor zorgen dat jij, als je iedere dag in een geest van geloof en liefde de heilige rozenkrans bidt, heel ver zult komen op de weg van haar Zoon.
(De Voor, 691)

Hoe moeten we zonder de hulp van onze Moeder de dagelijkse strijd volhouden? - Zoek je die hulp wel voortdurend?
(De Voor, 692)

De liefde tot onze Moeder zal de bries zijn, waarmee je het smeulende vuurtje van de deugden, die onder de as van jouw lauwheid verborgen liggen, aanblaast totdat de vlammen hoog oplaaien.
(De Weg, 492)

Bemin Onze Lieve Vrouw. Zij zal overvloedige genaden voor je verkrijgen om in de dagelijkse strijd te zegevieren. - En de duivel zal geen profijt trekken van de boze verlangens die je verteren en steeds sterker worden en met hun welriekend bederf de grote idealen en de verheven geboden, die Christus zelf in je hart gelegd heeft, dreigen te verstikken. - Serviam! Ik wil dienen!
(De Weg, 493)

Door Maria gáan we altijd naar Jezus en keren we ook naar Hem terúg.
(De Weg, 495)

Ontvang berichten per e-mail

email