Aantal artikelen: 18

Regio's van het Opus Dei

Dit artikel geeft een overzicht van de huidige regio's van Opus Dei, die ongeveer zestig landen omvatten waar de Prelatuur aanwezig is.

Personele prelatuur

Organisatie van de prelatuur

Een prelaat bestuurt het Opus Dei volgens het kerkelijke recht en de eigen statuten van de Prelatuur. De zetel van de prelatuur is in Rome.

Personele prelatuur

Jorge Gisbert pr.

Jorge Gisbert werd in 1969 geboren in Alcoy (Alicante, Spanje). In 2004 werd hij priester gewijd. In 2019 werd hij tot vicaris-secretaris van het Opus Dei benoemd.

Personele prelatuur

Mgr. Mariano Fazio

Mariano Fazio, sinds 2019 auxiliair-vicaris van het Opus Dei, werd op 25 april 1960 geboren in de Argentijnse stad Buenos Aires. Hij was rector van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome en een werd als deskundige benoemd tijdens de Latijns-Amerikaans Bisschoppenconferentie in Aparecida, Brazilië, in 2007

Personele prelatuur

Antoni Pujals pr.

Antoni Pujals i Ginebreda werd in 1955 in de Spaanse stad Terrassa geboren. Hij werd in 1985 in Rome priester gewijd en hij is de vicaris-generaal van de prelatuur.

Personele prelatuur

Mgr. José Javier Marcos

Mgr. José Javier Marcos is sinds 2010 vicaris-centrale secretaris van de prelatuur van het Opus Dei.

Personele prelatuur

Personele prelatuur

Juridisch is het Opus Dei een zg. personele prelatuur van de katholieke Kerk. Een prelatuur is een kerkelijke organisatiestructuur met een specifieke pastorale taak.

Personele prelatuur

Statuten van het Opus Dei

De statuten van de Prelatuur van het Opus Dei werden in 1982 door paus Johannes Paulus II uitgevaardigd. Geschreven in het Latijn, definiëren zij nauwkeurig de juridische configuratie van de prelatuur, haar organisatie en doelstellingen. Er is geen officiële vertaling van de statuten. Om hun begrip te vergemakkelijken, is verwijzing naar de Engelse vertaling opgenomen.

Personele prelatuur

Ut sit

Apostolische constitutie 'Ut sit'. Met deze bul van 28 november 1982 richtte paus Johannes Paulus II het Opus Dei als personele prelatuur op. Deze versie werd in juli 2022 conform het motu proprio Ad charisma tuendum van paus Franciscus aangepast.

Personele prelatuur

«Opus Dei est Praelatura personalis»

Zo beginnen de statuten van het Opus Dei. Het werd als personele prelatuur opgericht door Johannes Paulus II op 28 november 1982. In deze bijdrage een folder met informatie over de prelatuur.

Personele prelatuur