Maria na de verrijzenis

Zie daar uw moeder. Maria na de verrijzenis van Christus.