Gebed

voor privé-devotie tot de eerbiedwaardige dienares van God Montse Grases

Wie een gunst heeft ontvangen op haar voorspraak, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in België, Av. de la Floride 112, 1180 Bruxelles.

E mail: info.be@opusdei.org

Met kerkelijke goedkeuring