Folder: Medewerkers Opus Dei

Sinds 1950 werken de medewerkers van het Opus Dei met de gelovigen van de Prelatuur samen om het te verwezenlijken. Hier vindt u een folder, ingeleid door de prelaat van het Opus Dei Mgr. Fernando Ocáriz, met meer informatie over medewerkers.

Folder Medewerkers Opus Dei

«Jezus Christus kennen, hem bekendmaken, Hem overal naar toe brengen»: zo uitte de heilige Jozefmaria een van de diepste verlangens van zijn hart. Sinds 1950 werken de medewerkers van het Opus Dei met de gelovigen van de Prelatuur samen om het te verwezenlijken, door hun gebed en hun hulp bij vele apostolische initiatieven op de vijf continenten.

«Vandaag de dag lijkt mij dit een droom», zei Jozefmaria vele jaren later, «een gezegende droom, die in zoveel buitenwijken van grote steden – waar we mensen met genegenheid behandelen, ze in de ogen kijken, omdat we allemaal gelijk zijn – werkelijkheid is geworden». Jezus Christus vereenzelvigt zich met elke mens op deze wereld, en in het bijzonder met hen die extra kwetsbaar en weerloos zijn: «Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan» (Mt. 25,40). Deze realiteit is de ware kern van de «roeping om te waken», waarvan paus Franciscus zo krachtig spreekt, als iets dat ons allen uitdaagt.

Vanaf het begin had de heilige Jozefmaria het genoegen om te kunnen rekenen op de steun van vele medewerkers – ook niet-katholieken, alsook niet-christenen en niet-gelovigen – die vol enthousiasme overal het bewustzijn van de nabijheid van God wilden verspreiden.

Alle gelovigen van Opus Dei bidden dagelijks met dankbaarheid voor de medewerkers: dat ieder door zijn vreugdevolle antwoord op de «roeping om te waken» het glimlachende en dankbare gelaat van God mag vinden.

Mgr. Fernando Ocáriz
Prelaat van het Opus Dei