Dagens budskap

Familien: å helliggjøre hjemmet dag for dag

I en preken i 1970 sa den hellige Josemaría: ” Hvert kristent hjem burde være en fredens oase der man bak hverdagens små motganger kan oppfatte en intens og oppriktig hengivenhet samt en dyp fred som er resultatet av en ekte tro omsatt i gjerninger.” (När Kristus går förbi, 22,4)

Vår Herres ømhet er virkelig uendelig. Se med hvilken mildhet han behandler sine barn. Han har gjort ekteskapet til et hellig bånd, til et bilde av Kristi forening med sin Kirke (jf Ef 5, 32), et stort sakrament som den kristne familie har som grunnlag, slik at den med Guds nåde kan være et sted preget av fred og enighet, en skole i hellighet. Foreldrene er Guds medarbeidere: dette er grunnlaget for barnas plikt til å ære sine foreldre. Men rette kan man kalle det fjerde bud – som jeg skrev...

Den hellige Josemaría
”Å helliggjøre vårt eget arbeid er ikke en utopi, det er enhver kristens oppgave: din og min.”
DEN HELLIGE JOSEMARÍA, Opus Deis grunnlegger