Guadalupe Ortiz de Landázuri saligkåres 18. mai 2019

Den hellige stol har bekjentgjort at pave Frans har godkjent anmodningen fra Opus Deis prelat, monsignore Fernando Ocáriz, og har erklært at Guadalupe Ortiz de Landázuri vil bli saligkåret i Madrid lørdag 18. mai 2019.

Den hellige stol har bekjentgjort at pave Frans har godkjent anmodningen fra Opus Deis prelat, monsignore Fernando Ocáriz, og har erklært at Guadalupe Ortiz de Landázuri vil bli saligkåret i Madrid, hennes hjemby, lørdag 18. mai 2019 på årsdagen for hennes første hellige kommunion. Den hellige far godkjente miraklet som trengtes for en saligkåring 8. juni 2018.

Den hellige fars representant, som vil lede saligkåringsseremonien, blir kardinal Angelo Becciu, prefekt for Kongregasjonen for helgenkåringer.

Flere detaljer om sted for seremonien og andre feiringer vil bli tilgjengelige i ukene som kommer på www.guadalupeortizdelandazuri.org inkludert andre måter å bli kjent med livet til den fremtidige salige.

Den hellige fars representant, som vil lede saligkåringsseremonien, blir kardinal Angelo Becciu, prefekt for Kongregasjonen for helgenkåringer

«Denne nyheten fyller oss med takknemlighet overfor Gud og Den hellige far», sa monsignore Fernando Ocáriz i et brev til prelaturets medlemmer og deres venner. «Jeg innbyr dere alle til å delta med meg i bønn til Guadalupe for pavens intensjoner, spesielt for arbeidet til de synodefedrene som er samlet i Roma i disse dager for å snakke om unge mennesker, tro og kall.

Denne kirkelige begivenheten understreker hvordan et liv i tjeneste for Gud og andre, inkludert de mest trengende, kan være fylt av glede og mening, slik vi ser det i Guadalupes liv. Hun visste hvordan hun skulle finne Gud i de daglige anstrengelsene i sin vitenskapelige forskning og undervisning, i de forskjellige formasjons- og ledelsesoppgavene som den hellige Josemaría ga henne, og i hennes sykdom, som hun utholdt med en sterk kristen ånd.»

Den spanske kjemikeren, som også tilbrakte flere år i Mexico og i Roma, er den første lekperson i Opus Dei som blir hevet til altrene.

Kort biografi

Guadalupe Ortiz de Landázuri (Madrid 1916 – Pamplona 1975) var en av de første kvinnene som sluttet seg til Josemaría Escrivá de Balaguer i hans anstrengelser for å spre det universelle kristne kallet til hellighet gjennom Opus Dei. Dekretet fra Kongregasjonen for helligkåringer understreker hvordan Guadalupe etterlevde dydene på en historisk måte, og «med glede ga seg selv fullstendig til Gud og til tjeneste for Kirken, fordi hun erfarte den guddommelige kjærlighet intenst.» (Dekret om de heroiske dydene til Guadalupe Ortiz de Landázuri)

Guadalupe ble tidlig kjent for å ha en sterk karakter og stort mot. Som den yngste av fire barn – der en av dem døde like før hun ble født – gikk hun på Vår Frue av Pilar videregående skole, en institusjon drevet av maristene, i byen Tetuán, der hennes far var stasjonert som offiser i hæren. Hun var eneste jente i klassen, men utmerket seg ved tapperhet og gode karakterer. Hun avsluttet videregående skole i Madrid i 1933 og i oktober samme år ble hun student ved kjemifakultetet ved Universidad Central. Blant de 60 studentene i dette årskullet var hun en av bare fem kvinner.

I juli 1936, ved begynnelsen av den spanske borgerkrigen, ble hennes far arrestert og dømt til døden etter en summarisk rettssak. Sammen med moren og broren Eduardo var Guadalupe sammen med faren i hans siste timer. Til tross for den store smerten over tapet av faren og nødvendigheten av å flykte fra Madrid sammen med moren, uttrykte hun aldri bitterhet mot de som var ansvarlige for farens død. Mange år senere, da hun hadde flyttet til Mexico, holdt hun forbindelsen med venner som hadde vært på den republikanske siden, mange av dem hadde vært nødt til å flykte fra landet etter krigen.

Hun forsto at Gud kalte henne til å bli en del av denne nye institusjonen ved å være fullt tilgjengelig og leve et apostolisk sølibat

I 1939, etter borgerkrigen, vendte Guadalupe igjen tilbake til Madrid, fullførte utdannelsen i kjemi, og begynte å undervise ved flere skoler. Det var på denne tiden hun møtte grunnleggeren av Opus Dei og forsto at Gud kalte henne til å bli en del av denne nye institusjonen, oppstått i Den katolske kirkes hjerte, ved å være fullt tilgjengelig og leve et apostolisk sølibat. Dette var i 1944 og Guadalupe var 27 år gammel. Fra dette øyeblikk av viet hun seg til å søke personlig hellighet gjennom arbeidet og de daglige oppgavene, samt å hjelpe andre til å gjøre det samme. Hennes glede var smittende, og hennes styrke gjorde at hun kunne møte alle vanskeligheter med en positiv holdning. Hun utmerket seg ved sin optimisme og gavmildhet.

I 1950 foreslo grunnleggeren av Opus Dei at hun muligens kunne dra til Mexico. Hun svarte umiddelbart bekreftende på dette og flyttet dit med entusiasme. I Mexico startet hun Opus Deis formasjonsaktiviteter for alle grupper mennesker. Blant hennes første prosjekter var et studenthjem for universitetsstudenter på Københavngata i hovedstaden Mexico City. Guadalupe viet også spesiell oppmerksomhet for å sette i gang et læresenter og skole for landsbykvinner i Montefalco, der de lærte å lese og skrive, i tillegg til håndverksfag.

I 1956 forlot Guadalupe Mexico for å hjelpe den hellige Josemaría i sentralledelsen av Opus Dei i Roma. Etter noen måneder der tvang imidlertid en mitralstenose i hjertet henne til å forlate Roma og vende tilbake til Madrid for å få medisinsk behandling. Hun kom til å tilbringe resten av livet der. Hun fullførte sin doktorgrad i kjemi og begynte som lærer ved Instituto Ramiro de Maetzu, og senere ble hun professor ved la Escuela femenina de Maestría Industrial i hovedstaden. I denne tiden overtok hun også omsorgsansvaret for moren, mens hun også ledet et av Opus Dei sentrene og fortsatte å utøve stor yrkesaktivitet.

Til tross for sin svake helse minsket hun ikke arbeidstempoet og stoppet heller ikke sine apostoliske anstrengelser overfor mennesker i alle aldre. I disse årene bidro hun også ved oppstarten av Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Domésticas (CEICID), der hun underviste i tekstilkjemi.

I 1975 tvang hjertelidelsen som sakte hadde undergravd hennes helse, henne til å gjennomgå en ny operasjon i Pamplona. Selv om operasjonen tilsynelatende var vellykket, førte en etterfølgende respirasjonssvikt til hennes død den 16. juli 1975. 5. oktober 2018 ble hennes grav flyttet fra Pamplona til Oratorio del Caballero de Gracia i Madrid.

Last ned infografikk i høyoppløsning om Guadalupes liv

Informasjon om Guadalupes helligkåringsprosess.

Guadalupes biografi.

Miraklet som helbredet Antonio Jesús Sedano Madrid ved Guadalupes forbønn.