Bønn til den salige Guadalupe

Kristne har alltid hatt tilgang til helgenenes forbønn: deres eksempel viser at det er mulig å vokse i hellighet, og deres forbønn til Gud kan være spesielt til hjelp i nødens stund.

Å Gud, gi at jeg, ved den salige Guadalupes forbønn, som henne må lære å utføre mitt daglige arbeid med kjærlighet, og bringe tro og glede til alle rundt meg, slik at mange flere kan få kunnskap om og kjærlighet til deg.

Opphøy den salige Guadalupe til helgenrang, og gi meg ved hennes forbønn den tjeneste jeg nå ber deg om ... ( man ber om noe). Amen

Fader Vår, Hill deg Maria, Ære være Faderen.

Last ned Bønnekort som PDF

Klikk her for å sende inn en beretning om bønnesvar.