Guadalupe Ortiz de Landázuri erklært ærverdig

4. mai 2017 ga pave Frans tillatelse til at det kunne utstedes dekreter om 12 helligkåringsprosesser. En av disse var dekretet som kunngjorde de heroiske dydene til Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975) som var medlem i Opus Dei.

Da han hørte nyheten, sa Opus Deis prelat, monsignor Fernando Ocáriz: ”Som pave Frans har påpekt, er helgenene Kirkens vakreste ansikt. Disse nye dekretene er derfor en grunn til dyp takknemlighet overfor gud, som er kilden til all hellighet. Han handler i sjelene til så mange kvinner og menn i vår tid, og han gir oss disse eksemplene som lys og støtte for våre liv.”

Guadalupes biografi

Monsignor Ocáriz la vekt på at ”alle helligkåringssaker hjelper oss til å oppdage Guds kjærlighet og gleden ved den kristne veien. Glede er et grunnleggende trekk ved Guadalupes liv. Hun utstrålte kristen glede på alle områder i livet, inkludert arbeidet som kjemiker, når hun gjorde husarbeid, underviste, og i hennes vidstrakte og intense apostoliske arbeid i Spania, Mexico og Italia. Guadalupes eksempel minner oss om at når Gud kaller oss til hellighet, får selv de mest ordinære omstendigheter en videre og vakrere horisont, og ansporer oss til å bringe mange mennesker nærmere til gleden i Guds nærvær.”

Prelaten avsluttet med å si: ”Jeg ber Gud om at hennes eksempel må hjelpe oss til å følge den kristen veien, og spre fred og glede til alle i våre omgivelser.”

I et intervju beskrev postulatoren for saken hennes, fader Antonio Rodriguez de Rivera, Guadalupe som ”en kvinne som elsket Gud, fylt av tro og håp, som ved sitt arbeid og sin optimisme hjalp andre med deres åndelige og materielle behov. Gleden som preget alt hun gjorde var synlig for alle, også i de mer vanskelige situasjonene.”