“Katja, što je najvažnije u životu?”

Katja je iz Ukrajine. Studira englesku i francusku filologiju na Moskovskom sveučilištu. Numerarija je Opusa Dei i u ovom videu priča o tome kako se obratila i kako je otkrila svoj poziv.

Videa o Opusu Dei