Number of articles: 21

Metro Centar za Postignuća

Metro Centar za Postignuća je jedan obrazovni centar za mlade djevojke kojeg podržava „Gradska obra- zovna Fondacija“.

Socijalne inicijative