Dobar sin, dobar otac

Od Opusa Dei
Dobar sin, dobar otac

Kada dobra osoba, koju volimo umre, tisuće sjećanja preplave naše srce. - članak o utjecaju smrti biskupa Javiera Echevarria-e na srca mnogih ljudi.

Izbor novoga Prelata

Od Opusa Dei
Izbor novoga Prelata

Ove subote u Rimu započeo je postupak izbora novog prelata Opusa Dei. Skoro 200 ljudi direktno je involvirano u proceduru.