TEMA 1. Postojanje Boga

TEMA 1. Postojanje Boga

Sažeci kršćanske vjere. Možemo li postojanje Boga shvatiti samo razumom? Postoji nekoliko glavnih putova za shvaćanje postojanja Boga? Mogu li savjest i ljudska sloboda biti ...

Tema 2. Objava

Tema 2. Objava

Sažeci kršćanske vjere. Bog je htio objaviti samog sebe kao osobno Biće kroz povijest spasenja. On je podigao i usmjerio ljude da budu čuvari njegove ...

Play

Raditi na povjerenju (5): Dugo iščekivana proslava

U ovome videu, nastoji se promišljati o prednosti dijaloga koji se može pokrenuti da bi se razgovaralo o odlukama koje djeca donose, naročito kada je riječ o rođendanskim proslavama. Peti video serijala „Raditi na povjerenju”.

Rad i odmor

Bog želi da marljivo radimo kako bismo pomogli izgraditi njegovo stvorenje, ali i da se odmaramo. Nudimo članak koji se koristi učenjem Ivana Pavla II. i svetog Josemarije o toj temi. Članak u seriji “Posvetimo svoj posao” (4).

52. Što je bio Milanski edikt?

54 pitanja i odgovora o Isusu Kristu, pripremljenih od tima katoličkih teologa sa sveučilišta Navarra. Ovo je pitanje br. 52: „Što je bio Milanski edikt?"