„Put“ proslavio osamdeseti rođendan

Malena knjiga svetog Josemarije prvi je put objavljena 29.rujna 1939. Donosimo nekoliko priča iz istočne Afrike o ljudima koji su zavoljeli ovu knjigu te kako se ona odražava na njihov duh.

Molitve (Preces) Opusa Dei

Svaki dan vjernici prelature podižu svoja srca Bogu kroz set molitava u kojima slave, zahvaljuju i mole Boga Oca, preko Isusa Krista u Svetom Duhu, za svoje potrebe i potrebe drugih.

Katekizam Katoličke Crkve

Br. 874-913. Donosimo neke točke o hijerarhijskoj konstituciji Crkve, pozivu laika i njihovom sudjelovanju u svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj misiji Krsitovoj.