Devetnica za mir u duši

«Spoznaja da smo najdraži sinovi Božji nas snažno pokreće. I kao neodvojivi miraz ovog neprocjenjivog dara u dušu ulazi gaudium cum pace, radost i mir».

Opus Dei - Devetnica za mir u duši

Devetnica za mir u duši blaženom Álvaru del Portillu (za postizanje mira u srcu).

Tekst je napiso vlč. Francisco Faus. Devetnicu možete preuzeti u desnom stupcu u PDF, ePub (za mobilne telefone i tablete) i Mobi format.

Devetnica za mir u duši (PDF)

DEVETNICA ZA MIR U DUŠI

blaženom Álvaru del Portillu

(za postizanje mira u srcu)

Kratice citiranih djela u Devetnici

DV—Dekret o krijepostima: Kongregacija za postupke svetaca—«Dekret o krijepostima Sluge Bož-jeg Álvara del Portilla y Diez de Sollana, Naslovnog biskupa Vite i Prelata osobne Prelature Sveto-ga Križa i Opusa Dei. Predan u Rimu 28 dana mjeseca srpnja godine gospodnje 2012.»

JM—Javier Medina Bayo: «Álvaro del Portillo—Vjeran čovjek», Izd. Rialp, Madrid 2012.

SB—Salvador Bernal: «Sjedanja na Álvara del Portilla», Izd. Rialp, Madrid

CP—Pastoralno pismo don Álvara del Portilla—*temeljni izvor citata iz Pastoralnih pisama blaže-nog Álvara je knjiga Joséa Antonia Loarta, Kao sol i svjetlo. Izbor tekstova o kršdanskom životu+.

CR—Tekst objavljen o konferenciji koju je vodio mons. Fernando Ocáriz, Pomodni Vikar opusa De-i, na kongresu održanom u Rimu od 12. do 14. ožujka 2014. povodom stogodišnjice rođenja mons. Álvara del Portilla.

Autor: Francisco Faus

Sa crkvenim odobrenjem

DEVETNICA · PRVI DAN

_______________________________________________________________________________

Mir djece Božje

_______________________________________________________________________________

Razmatranje

Posvedenost blaženog Álvara del Portilla «ispunjenju zadade koju je primio bio je utemeljen na dubokom osjedaju božanskog sinovstva, koje ga je dovelo do traženja poistovjedenja s Kristom u potpunom prepuštanju volji Oca» (DV).

«Spoznaja da smo najdraži sinovi Božji nas snažno pokrede. I kao neodvojivi miraz ovog nep-rocjenjivog dara u dušu ulazi gaudium cum pace, radost i mir» (blaženi Álvaro, CP, 1-V-1988.).

«Imao sam radost onoga koji živi u Gospodinu i s Gospodinom; vedrinu koju nikakav umor ne može pomutiti, koju niti jedna patnja ne može ukinuti (…). Svedenik koji je, radošdu otkrivanja Bož-jeg sinovstva, znao u dušu uliti odluku za obradenje» (mons. Javier Echevarría, JM, str. 693-694).

Nakana

Daj mi, Gospodine, zagovorom blaženog Álvara, milost svaki put sve dublje razumjeti da smo svi kršteni voljena djeca Božja (usp. Ef 5, 1), da smo svaki osobno voljeni od našeg Boga Oca: Oca koji nas vidi, koji nas čuje, koji nas zove našim imenom, koji nas čuva i koji nam pomaže (usp. Mt 6, 25).

Učini da se, slijededi učenja svetog Josemaríje—kako je činio blaženi Álvaro—uvjerim da «Bog stoji neprestano uz nas. Da je ljubljeni Otac—i da svakoga od nas voli više nego što sve maj-ke svijeta mogu voljeti svoju djecu– , pomažudi nas, nadahnjujudi nas, blagoslivljajudi… i opraštaju-di» (Put, br. 267).

Pomogni mi da se s potpunim povjerenjem pouzdam u svog Boga Oca, pun vjere u božansku Providnost, na način da, što god se dogodilo, stalno u Njemu nalazim vedrinu, mir i radost djece Božje.

Molitva blaženom Álvaru

Milosrdni Bože, Ti si blaženom Álvaru dao milost da bude uzoran pastir u službi Crkve i vjerni sin i nasljednik svetoga Josemaríje Escrivá, utemeljitelja Opusa Dei. Pomozi mi da i ja vjerno slije-dim svoj kršdanski poziv, te učini da svi trenuci i prilike moga životu budu prigodom da tebe ljubim i služim kraljevstvu Kristovu. Po zagovoru blaženog Álvara usliši ovu moju molitvu … (molba). Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

DEVETNICA · DRUGI DAN

_______________________________________________________________________________

Mir kroz molitvu

_______________________________________________________________________________

Razmatranje

«Pun ljubavi po Duhu Svetomu, stalno uronjen u molitvu, ojačan Euharistijom i nježnom po-božnošdu prema presvetoj Djevici Mariji», može se redi da je «sve dobro jer je naš Bog. Stoga, uvi-jek, radost! (DV i JM, str. 202).

Ulijevao je «povjerenje, sigurnost, mir. Ne duguje sve to jednom ljudskom stanju, ved je to bila posljedica dubokog unutarnjeg života i nadnaravnog osjedaja» (Francisco Ponz, JM, str. 196-197).

Njegove «ljudske osobine dobrote, dobrodušnosti, vedrine, unutarnjeg i vanjskog mira, bile su opipljiv dokaz njegovog duhovnog života» (kard. William Braum, citat iz CR).

Nakana

Daj mi, Gospodine, zagovorom blaženog Álvara, milost da budem “molitvena duša", koja se pouzdanjem u Boga zna nositi sa svim stvarima u sve sate.

Koja, posebno u najtežim trenutcima svojega života, zna idi pred Presveto, gdje je Isus uistinu prisutan, te tamo ostaviti sve brige u njegovom ljubljenom Srcu; i također u Bezgrješnom Srcu Ma-rijinom, kao što je uvijek činio blaženi Álvaro, sa sigurnošdu da Ona—iznad svega kroz pobožnu molitvu Krunice—uvijek ulijeva mir u dušu.

Pomogni mi da slijedim savjet svetoga Pavla: Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu—molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem—očitujte svoje molbe Bogu (Fil 4, 6-7).

Molitva blaženom Álvaru

Milosrdni Bože, Ti si blaženom Álvaru dao milost da bude uzoran pastir u službi Crkve i vjerni sin i nasljednik svetoga Josemaríje Escrivá, utemeljitelja Opusa Dei. Pomozi mi da i ja vjerno slije-dim svoj kršdanski poziv, te učini da svi trenuci i prilike moga životu budu prigodom da tebe ljubim i služim kraljevstvu Kristovu. Po zagovoru blaženog Álvara usliši ovu moju molitvu … (molba). Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

DEVETNICA · TREDI DAN

_______________________________________________________________________________

Poniznost, izvor mira

_______________________________________________________________________________

Razmatranje

Sveti Josemaría Escrivá je, «bio svet, stalno je tražio molitve cijelog svijeta. Ja trebam više vaših molitava: potrebne su mi više nego našem Utemeljitelju, jer sam siromašan čovjek i jer je na meni da naslijedim sveca» (blaženi Álvaro, CP, 30-IX-1975.).

«Poniznost se očituje u dubokom i iskrenom uvjerenju da nismo bolji od ostalih i, u isto vrije-me, u čvrstoj sigurnosti da smo posebno pozvani od Boga služiti mu usred raznih situacija i u sva-kom trenutku i donijeti mnoge duše. Ta sigurnost nas ispunjava optimizmom» (blaženi Álvaro, CP, 1-VIII-1989.).

«Ne zaboravite da je radost posljedica unutarnjeg mira i da je istinski mir nerazdvojiv od ka-janja, ponizne i iskrene boli zbog naših mana i grijeha koje Bog oprašta u svetom Sakramentu Po-kore» (blaženi Álvaro, CP, 16-I-1984.).

Nakana

Gospodine, daj da se uvijek sjetim Isusovih riječi: Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i nadi dete spokoj dušama svojim (Mt 11,29).

Daj mi poštenja priznati da mnogo mojih zabrinutosti i tjeskoba proizlazi iz ljubavi prema se-bi, iz pretjerane brige o tome što drugi misle o meni, od tuge da se prema meni loše ponašaju, od misli da mi ne pridaju važnost, kada vidim da nisam u središtu pažnje…; to jest, od mog ponosa.

Udijeli mi, moj Bože, milost poniznosti, jer bez nje «ne postoji ljubav niti ni jedna druga krije-post i, stoga, nije mogude voditi istinski kršdanski život» (blaženi Álvaro, CP, 1-VIII-1989.). Da znam misliti manje na sebe, na svoju važnost, na svoj uspjeh i svoje interese, i da se više brinem o drugi-ma, sretan jer im mogu pomodi i služiti.

Molitva blaženom Álvaru

Milosrdni Bože, Ti si blaženom Álvaru dao milost da bude uzoran pastir u službi Crkve i vjerni sin i nasljednik svetoga Josemaríje Escrivá, utemeljitelja Opusa Dei. Pomozi mi da i ja vjerno slije-dim svoj kršdanski poziv, te učini da svi trenuci i prilike moga životu budu prigodom da tebe ljubim i služim kraljevstvu Kristovu. Po zagovoru blaženog Álvara usliši ovu moju molitvu … (molba). Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

DEVETNICA · ČETVRTI DAN

_______________________________________________________________________________

Mir u bolesti i u boli

_______________________________________________________________________________

Razmatranje

Nakon opasne i bolne operacije, blaženi Álvaro «je uvijek bio vedar i nasmiješen. (…) Osjedao je dosta neugodnosti, ali se ništa nije žalio. Bio je primjer liječnicima i osoblju koje se o njemu bri-nulo u klinici» (mons. Joaquín Alonso, JM, str. 337, t. 82).

«Bilo je očito da cijeli život don Álvara, u kojem je imao dosta patnje, boli, rada, bolesti, poni-ženja, itd., može dovesti samo do tog mira, spokoja, dobrog raspoloženja i radosti, kao dara Bogu, koji ga je doveo do ujedinjenja njegovog života s otkupljujudom Žrtvom Isusa Krista» (mons. Iñaki Calaya, citat u CR).

«U svibnju 1979. pretrpio je prvi napad fibrilacije atrija. Usprkos svemu, don Álvaro se nasta-vio predavati svom zadatku, čak i kada je osjedao jake glavobolje i druge smetnje» (mons. Javier Echevarría, JM, str. 606).

Nakana

Daj mi, moj Bože, milost nasljedovati blaženog Álvara u miru i povjerenju kojim je prihvadao bolest, slabost, umor, bol i samu smrt.

Gospodine, ukoliko dopustiš u mom životu bol radi smrti drage osobe, ili patnju obiteljske krize, ili stres nezaposlenosti…, pruži mi svoju ruku punu ljubavi i napuni me sinovski pouzdanjem koje je, kako je sveti Josemaría rekao, rođeno iz vjere u Providnost i vedre i radosne predanosti tvojoj svetoj volji.

Daj da, slijededi primjer blaženog Álvara, znam zagrliti Križ ujedinjen s ljubavlju Kristove otku-pljujude Žrtve i pokušam slijediti savjet svetoga Petra: Svu svoju brigu povjerite njemu jer se on bri-ne za vas (1 Pet 5, 7).

Pomogni mi razumjeti istinitost riječi blaženog Álvara: «Ako svi mi razmišljamo, ljubimo, pri-grlimo Božju volju, osjedamo neusporediv okus života s Trojstvom, također u najtežim trenutci-ma» (blaženi Álvaro, Homilija, 14-II-1992.).

Molitva blaženom Álvaru

Milosrdni Bože, Ti si blaženom Álvaru dao milost da bude uzoran pastir u službi Crkve i vjerni sin i nasljednik svetoga Josemaríje Escrivá, utemeljitelja Opusa Dei. Pomozi mi da i ja vjerno slije-dim svoj kršdanski poziv, te učini da svi trenuci i prilike moga životu budu prigodom da tebe ljubim i služim kraljevstvu Kristovu. Po zagovoru blaženog Álvara usliši ovu moju molitvu … (molba). Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

DEVETNICA · PETI DAN

_______________________________________________________________________________

Mir u protivštinama

_______________________________________________________________________________

Razmatranje

«Bog je iskušavao heroizam (…) u periodu koji je proveo u zatvoru tijekom vjerskog progona u Španjolskoj (1936.-1939.) i u napadima koje je podnio radi vjernosti Crkvi» (DV).

«Samo logikom Svetog Križa, gdje se bol mijenja u lijek i smrt vrada novom Životu, možemo naslutiti objašnjenje i duboki značaj onoga što ostaje neobjašnjivo ljudskom pogledu» (blaženi Álvaro, CP, 29-IX-1978.).

Pozivajudi se na neke koji šire neistine, s namjerom nanošenja štete Djelu Božjem, blaženi Álvaro je napisao: «Molite se za njih, obnovite vaša djela otkupljenja prema Gospodinu za uvrede koje se nanose i, niti na jedan trenutak, ne izgubite mir. Podnosimo se svakodnevno, s ciljem uta-panja zla u preobilju dobra, neumorno širedi istinu» (blaženi Álvaro, SB).

Nakana

Molim te, moj Bože, onu snagu i mir koje je blaženi Álvaro—pomodu tvoje milosti—stalno iskazivao pred progonima, klevetničkim kampanjama i zlobnim zamkama, radi svoje vjernosti Crkvi i Opusu Dei, dijelu Božjeg naroda povjerenog njegovoj brizi.

Daj da kada me košta strpljivo prihvatiti nepravde, nesporazume ili nesigurne dokaze, znam slijediti savjet koji je blaženi Álvaro dao onima koji su prolazili kroz svoje teške trenutke: «Bog do-pušta protivljenja, uvelike jer nas pročišdavaju kako bismo uživali slatku težinu Svetoga Križa (…). Neumorno sijte Kristov mir i ljubav u mnogim srcima koji čekaju glas koji de ukloniti protivlje-nja» (JM, str. 575, t. 60).

I da razumijem «zašto sveci djeluju puni mira, čak i usred boli, sramote, siromaštva, progon-stava. Odgovor—kako je rekao blaženi Álvaro—je jasan: zato što se pokušavaju poistovjetiti s Vo-ljom Oca na Nebesima, oponašajudi Krista» (blaženi Álvaro, CP, 1-V-1987.).

Molitva blaženom Álvaru

Milosrdni Bože, Ti si blaženom Álvaru dao milost da bude uzoran pastir u službi Crkve i vjerni sin i nasljednik svetoga Josemaríje Escrivá, utemeljitelja Opusa Dei. Pomozi mi da i ja vjerno slije-dim svoj kršdanski poziv, te učini da svi trenuci i prilike moga životu budu prigodom da tebe ljubim i služim kraljevstvu Kristovu. Po zagovoru blaženog Álvara usliši ovu moju molitvu … (molba). Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

DEVETNICA · ŠESTI DAN

_______________________________________________________________________________

Mir rođen iz vjernosti

_______________________________________________________________________________

Razmatranje

«Čestit čovjek stječe blagoslov (Izr 28, 20). Ove riječi Pisma pokazuju najkarakterističniju kri-jepost biskupa Álvara del Portilla: vjernost. Neospornu vjernost, iznad svega, Bogu u brzom i veli-kodušnom ispunjavanju njegove volje; vjernost Crkvi i Papi; vjernost svedeništvu; vjernost kršdan-skom pozivu u svakom trenutku i u svakoj životnoj situaciji» (DV).

«Bio je najvjerniji Papin sin, uz neosporno poštivanje njegove osobe i učiteljstva» (DV).

«Uvjeren sam da je don Álvaro stalno služio Crkvi, osobito jer je naslijedio Osnivača Opusa Dei kao najvjerniji sin. Ovaj izraz, koji čitamo u molitvi za privatnu pobožnost, mi djeluje kao najsa-žetiji i najprecizniji opis njegovog lika» (mons. Javier Echevarría, JM, str. 694).

Nakana

Gospodine, udijeli mi milost da oponašam blaženog Álvara koji je, u trenutku u kojem je shvatio što je bila Božja Volja, ono što Bog od njega traži, odgovorio “da" i bio vjeran do smrti.

Pomogni mi da ga oponašam u krijeposti vjernosti, koju jako volim i provodim, s radošdu i velikodušnošdu, inspiriran vjernošdu svetog Josemaríje; krijepošdu Osnivača koju blaženi Álvaro ovako objašnjava: «njegova vjernost nije bila teret, ved radost koju je obnavljao svaki dan, sa že-ljom da na Ljubav odgovori ljubavlju» (blaženi Álvaro, CP, 1-III-1987.).

Daj, Gospodine, da moj život bude velikodušan i spokojan “da" - ako je potrebno herojski—na sve što tražiš od mene dam: jedan “da" Tebi, “da" mojem kršdanskom pozivu, “da" obiteljskim obvezama, preuzetim obvezama—posebno onima koje sam preuzeo pred Tobom—, duhovnim svrhama, danoj riječi…

Molim te, konačno, milost mirno se suočiti sa smrdu, s nadom da du u tom času čuti Isusove riječi: Valjaš, slugo dobri i vjerni! Uđi u radost gospodara svoga! (Mt 25, 21).

Molitva blaženom Álvaru

Milosrdni Bože, Ti si blaženom Álvaru dao milost da bude uzoran pastir u službi Crkve i vjerni sin i nasljednik svetoga Josemaríje Escrivá, utemeljitelja Opusa Dei. Pomozi mi da i ja vjerno slije-dim svoj kršdanski poziv, te učini da svi trenuci i prilike moga životu budu prigodom da tebe ljubim i služim kraljevstvu Kristovu. Po zagovoru blaženog Álvara usliši ovu moju molitvu … (molba). Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

DEVETNICA · SEDMI DAN

_______________________________________________________________________________

Mir, strpljenje i blagost

_______________________________________________________________________________

Razmatranje

Nitko se ne sjeda njegove geste koja je imalo malo ljubavi, najmanjeg nestrpljivog pokreta pred protivštinama, kritične ili prosvjedne riječi za bilo koju teškodu» (DV).

«Don Álvaro za mene predstavlja vrlo vrijednu pomod: rješava mi sve teškode i, ako u kojoj prilici ne uspijevam objasniti sve što mi se događa, on to pobožanstveni i razumije me» (Vladimir Vince, 1946., JM, str. 281).

«Uistinu je bio otac, kako ga zovu u Opusu Dei. Budio je volju za ispovjedi više nego za pos-tavljenjem pitanja» (pisac Vittorio Messori, JM, str. 685).

«Imao je strpljenja *s drugima+, kao što ga Gospodin ima sa svima nama. Uvijek je pristupao pažljivo: mogao vam je ponovo dodi kako bi vam nakon poraza povratio entuzijazam, jer ste osje-dali da vas razumije, potiče, voli!...» (blaženi Álvaro, CP, 2-X-1986.).

Nakana

Daj mi, Gospodine, dobrotu, razumijevanje strpljenja koje je blaženi Álvaro uobičajeno prak-ticirao i koje je često privuklo sve koji su ga poznavali, ispunjenje srca mirom.

Udijeli mi milost da ostanem miran i da prevladam bijes, ako mi je netko odbojan, proturječi mi ili me povrjeđuje; i milost da budem strpljiv kada stvari u koje sam puno uložio propadnu ili ne idu kako sam htio.

Htio bih izbjedi, uz tvoju pomod, oštre riječi, nestrpljive reakcije i protivljenja. Pomogni mi da s nikim ne pričam grubo i da se na ništa ne žalim gorko.

Daj da znam izglancati, poput blaženog Álvara, umijede “znati čekati", koji je on jako dobro naučio od svetog Josemaríje. Da, prije govorenja, ispravljanja ili davanja prigovora drugima, osta-vim da prođe razumno vrijeme i to učinim samo nakon molitve i mirnog razmišljanja

Molitva blaženom Álvaru

Milosrdni Bože, Ti si blaženom Álvaru dao milost da bude uzoran pastir u službi Crkve i vjerni sin i nasljednik svetoga Josemaríje Escrivá, utemeljitelja Opusa Dei. Pomozi mi da i ja vjerno slije-dim svoj kršdanski poziv, te učini da svi trenuci i prilike moga životu budu prigodom da tebe ljubim i služim kraljevstvu Kristovu. Po zagovoru blaženog Álvara usliši ovu moju molitvu … (molba). Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

DEVETNICA · OSMI DAN

_______________________________________________________________________________

Mir srca koje oprašta

_______________________________________________________________________________

Razmatranje

«Od Gospodina je naučio opraštati, moliti za progonitelje, svedenički raširiti svoje ruke i sva-koga pozdraviti sa smiješkom i kršdanskim razumijevanjem» (DV).

«U ovih gotovo četrdeset godina vidio sam mons. Del Portilla da se suočava s iskušenjima koja bi obeshrabrila bilo koga drugoga: Gospodim je često dopustio da Opus Dei bude predmet kleveta, nepravednih sumnji i, povremeno, zlih djelovanja. Od svetoga Josemaríje je naučio opraštati, prekriti nepravdu ljubavlju. Zagrliti Križ, oprostiti, prešutjeti i nastaviti služiti, raditi» (kard. Giovanni Cheli, JM, str. 687).

Don Álvaro je «tražio od ljudi iz Djela *tijekom gorke klevetničke kampanje u nekim europskim zemljama+ da oproste i shvate; i pokušao ih je utješiti, dobrim humorom, jednom poslovicom: “Ose najčešde ne idu jesti s loših plodova". Taj je isti stav zadržao pred poteškodama i nesporazumima koji su mu se našli na putu» (mons. Gigsen, JM, str. 578).

Nakana

Gospodine, udijeli mi milost da te oponašam u veličini opraštanja: Oprosti im Oče, jer ne zna-ju što čine (Lk 23, 34). Da znam shvatiti, ispričati se, priječi preko grubih, nepravednih ili uvredljivih riječi ili stavova drugih. Da, u onim teškim trenutcima slijedim savjet svetoga Josemaríje kojeg je blaženi Álvaro provodio na zadivljujudi način: «Moliti se, šutiti, raditi, oprostiti, smijati se».

Moj Bože, oslobodi me od srdžbe: misli, govora ili djela vođenih ljutnjom. I da mi svaki put daš razumijevanje da ti osjedaji uznemiruju moje srce, potakni me na dobru Ispovijed, kako bih u tom Sakramentu milosrđa, postigao mir Božjeg oprosta.

Pomogni mi uživati sredu koju je blaženi Álvaro izrazio ovim riječima: «Imaj male radosti ono-liko velike kao onaj osjedaj nakon dobro obavljene Ispovijedi, isti koji je osjetio izgubljeni sin: zagr-ljaj našeg Boga Oca koji nam oprašta!» (blaženi Álvaro, Homilija, 12-IV-1984.).

Molitva blaženom Álvaru

Milosrdni Bože, Ti si blaženom Álvaru dao milost da bude uzoran pastir u službi Crkve i vjerni sin i nasljednik svetoga Josemaríje Escrivá, utemeljitelja Opusa Dei. Pomozi mi da i ja vjerno slije-dim svoj kršdanski poziv, te učini da svi trenuci i prilike moga životu budu prigodom da tebe ljubim i služim kraljevstvu Kristovu. Po zagovoru blaženog Álvara usliši ovu moju molitvu … (molba). Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

DEVETNICA · DEVETI DAN

_______________________________________________________________________________

Prijenos mira drugima

_______________________________________________________________________________

Razmatranje

«Jedna od temeljnih karakteristika *don Álvara del Portilla+ bila je imati mir i dati mir. Radi svega toga, bio je pravi primjer za pogledati kako je pred bilo kojom neugodnosti, bilo kojom ma-nje ili više bolnom vijesti, u situacijama u kojima uobičajeno reagiramo s ljutnjom, on uvijek reagi-rao nadnaravnim osjedajem, predajudi u Božje ruke sve što se dogodilo» (mons. Tomaás Gutiérrez, citat u CR).

«Jedna od stvari koje najviše privlače pozornost u osobnosti i životu mons. Del Portilla bila je njegova spokojnost, njegov unutarnji mir. Imao je mir i davao je mir» (J. L. Soria, citat u CR).

«Ako ste sveobuhvatni, optimistični, stalni; ako stalno sijete mir i radost u svojoj okolini, bu-dite sigurni da dete pobijediti poteškode koje se stave pred vas i visoko podignuti Krista na vrh svih ljudskih aktivnosti» (blaženi Álvaro, CP, 2-X-1986.).

Nakana

Moj Bože, daj da—po primjeru blaženog Álvara—želim svima «mir koji dolazi do Boga, onaj kojeg je Krist donio na zemlju, mir koji svijet ne može dati. Mir koji je rezultat jedinstva s Bogom u svim našim mislima, riječima i djelima» (blaženi Álvaro, CP, 1-X-1989.).

Da nikada ne zaboravim da je, kako je rekao blaženi Álvaro, «mir jedan od plodova Duha Sve-toga u našim dušama. Imamo mir i možemo ga raširiti u svojoj okolini ako postupamo prema Tješi-telju, ako iskreno želimo ispuniti sve što od nas traži» (Ibid.).

Gospodine, zagovorom Presvete Djevice, Kraljice Mira daj da budem prenositelj Kristovog mira u srca svih (usp. Mt 5, 9). Da živim u jedinstvu s Bogom na način da se o meni može redi ono što se kaže o blaženom Álvaru: «Nije nikada izgubio taj otvoren smiješak, pun ljubavi, koji je učin-kovito prenosio radost i mir» (JM, str. 197).

Molitva blaženom Álvaru

Milosrdni Bože, Ti si blaženom Álvaru dao milost da bude uzoran pastir u službi Crkve i vjerni sin i nasljednik svetoga Josemaríje Escrivá, utemeljitelja Opusa Dei. Pomozi mi da i ja vjerno slije-dim svoj kršdanski poziv, te učini da svi trenuci i prilike moga životu budu prigodom da tebe ljubim i služim kraljevstvu Kristovu. Po zagovoru blaženog Álvara usliši ovu moju molitvu … (molba). Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

BLAŽENI ÁLVARO DEL PORTILLO

BIOGRAFIJA

Blaženi Álvaro del Portillo rodio se 11.3.1914. kao trede od osmero djece u kršdanskoj obitelji u Madridu. Ima-o je doktorat iz građevinarstva, filozofije i kanonskog prava.

Godine 1935. ušao je u Opus Dei, koji je 2.10.1928. utemeljio sveti Josemaría Escrivá. Posvedivanjem profesio-nalnog rada, ispunjavanjem svakodnevnih dužnosti i apostolatom u širokom krugu kolega na studiju i u radu živio je u potpunoj vjernosti poziv u Opusu Dei. Ubrzo je postao pouzdani oslonac svetom Josemaríji na čijoj je strani kao najbliži suradnik proveo skoro četrdeset godina.

25.6.1944. zaređen je za svedenika i od tada se potpuno posvetio pastoralnom radu u Opusu Dei i među svim ljudima. Godine 1946. se sa svetim Josemaríjom preselio u Rim. Njegova neumorna služba Crkvi očitovala se osim toga u zalaganju kao savjetnika u papinskim kongregacijama, kako je to od njega tražila Sveta Stolica, a i na poseban način kao aktivni sudionik na radovima Drugog vatikanskog sabora.

15.9.1975. izabran je za prvog nasljednika svetoga Josemaríje. Nakon uspostavljanja Opusa Dei kao osobne Prelature, 28.11.1982., papa Ivan Pavao II imenovao ga je Prelatom Opusa Dei, a 6.1.1991. zaredio ga je za biskupa. Cjelokupni upravni rad Álvara del Portilla bio je označen vjernošdu prema Utemeljitelju i njegovu nauku. Raz-vio je neumornu pastoralnu djelatnost kako bi proširio apostolski rad Prelature u služenju Crkvi.

Njegovo zalaganje bez pridržaja u ispunjavanju zadataka bilo je ukorijenjeno duboko u svijesti Božje-ga sinovstva koje je bilo plod Duha Svetoga, a što je odgovaralo nauku svetoga Josemaríje. Tako je u pouz-danom predanju volji Božjoj težio za sjedinjenjem s Kristom, koje je svoju snagu uzimalo iz molitve, euhari-stije i nježne pobožnosti prema Majci Božjoj. Njegova ljubav prema Crkvi pokazala se u dubokom jedinstvu s Papom i biskupima. Ljubav prema svim ljudima, neumorna briga za kderi i sinove u Opusu Dei, poniznost, razboritost i jakost, radost i jednostavnost, prepuštanje volji Božjoj i žar da duše pridobije za Krista, što se vidi i u njegovom biskupskom geslu Regnare Christus volumus!, bili su slika njegove duše isto kao i dobro-ta, smirenost i dobro raspoloženje koje je zračio.

U ranim satima 23.3.1994., nakon svoga povratka s hodočašda u Svetu Zemlju, gdje je pobožno ho-dao zemaljskim tragovima Isusovim—od Nazareta do Svetog Groba—pozvao je Gospodin k sebi tog dob-rog i vjernog slugu. Dan prije u Crkvi Posljednje Večere u Jeruzalemu slavio je svoju zadnju Svetu Misu.

23.3. se i sam Sveti Otac Ivan Pavao II došao pomoliti pred njegovim ovozemnim ostacima koji sada počivaju u kripti prelatske crkve «Naše Gospe od Mira», Viale Bruno Buozzi 75, u Rimu. Tu ga stalno molit-vom i ljubavlju prate vjernici Opusa Dei i tisude drugih ljudi.

5.3.2004. u Rimu je počeo proces beatifikacije i kanonizacije biskupa Álvara, a 28.6.2012. Sveti Otac Benedikt XVI izdao je nalog za dekret o njegovom herojskom stupnju kreposti. 5.11.2013. Sveti Otac Franjo priznao je čudo na njegov zagovor. 27.9.2014. biskup Álvaro je u Madridu proglašen blaženim.


Više informacija o blaženom Álvaru: www.hr.opusdei.hr/hr-hr/

Molimo da se uslišane molitve po zagovoru blaženog Álvara jave na adresu:

Prelatura Opus Dei, Avenija Marina Držida 27, 10000 Zagreb.

S crkvenim dopuštenjem.