Number of articles: 103

Video: Papina audijencija za UNIV 2009

Benedikt XVI je u današnjoj audijenciji na Trgu svetoga Petra pozdravio više od 4.000 studenata UNIV-a. Citirajući svetoga Josemariju potakao ih je da u svom svakodnevnom životu odgovore Gospodinu.

Od Pape

Papino pismo o ukidanju ekskomunikacije Lefebvreovim biskupima

Pismo pape Benedikta XVI. biskupima Katoličke Crkve o ukidanju ekskomunikacije četvorici biskupa koje je zaredio nadbiskup Lefebvre.

Od Pape

Predstavljena apostolska pobudnica pape Benedikta XVI.

Danas je u Tiskovnome uredu Svete Stolice predstavljena apostolska pobudnica pape Benedikta XVI. „Sacramentum Caritatis“, o Euharistiji, vrelu i vrhuncu života i poslanja Crkve. Taj papinski dokument sadrži upute proizišle na posljednjoj Biskupskoj sinodi, posvećenoj euharistijskome otajstvu, a koja je održana u listopadu 2005. godine.

Od Pape