Zaštita maloljetnika

U skladu sa smjernicama Svete stolice Prelatura Opus Dei u Hrvatskoj ima od 2015. protokole za istraživanje zlostavljanju maloljetnika. U ovom spisku se objašnjava rad protokola i daje se kontaktna adresa.

Dana 4. svibnja 2015. Regionalni vikar Opusa Dei u Hrvatskoj odobrio je Smjernice za istragu u slučaju optužbe zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika i imenovao Koordinatora za zaštitu maloljetnika za Hrvatsku.

U nastavku sažetak protokola za istraživanje u slučaju optužbe seksualnog zlostavljanja maloljetnika:

Pritužba -> Koordinator zaštite maloljetnika -> Regionalni Vikar i konzultantski odbor -> preliminarno istraživanje (k. 1717 Kodeksa kanonskog prava)

  • Optužbe zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika pripisana klericima inkardiniranih u Prelaturu:
  • Optužbe seksualnog zlostavljanja maloljetnika pripisana vjerniku laiku Prelature:

U slučaju svećenika ili đakona inkardiniranih u Prelaturu te smjernice pomažu za primjenu odredbe univerzalnog prava sadržana u k. 1717 Kodeksa Kanonskoga Prava i u motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela od 30. travnja 2001., aktualizirano 21. svibnja 2010., o prethodnom istraživanju se ksualnog zlostavljanja maloljetnika. Temelje se na uputama koje je dala Kongregacija za nauk Vjere u Kružnom pismu 3. svibnja 2011.

Djelokrug primjene se opisuje klericima inkardiniranim u Prelaturu:

  1. Prelatura Opus Dei samo pruža pastoralnu brigu tijelima koje rade s maloljetnicima i koja raspolažu Smjernicama suživota ili protokolima prevencije i djelovanja koji u svako vrijeme nastoje stvoriti sigurnu okolinu za maloljetnike, adaptirano je na važeću legislaturu i uključuju pažljivi postupak kod svake pritužbe.
  2. Vjernici laici Prelature, mučkarci i žene, odgovorni su – kao i svaki građanin – pred građanskim zakonima svake države. Svatko ima potpunu odgovornost osvojim činima.
  3. Vjernici laici Prelature koji rade ili surađuju kao namještenici i dragovoljci u tijelima ili projektima koji su apostolske djelatnosti Prelature obavezni su ispuniti Smjernice i protokole zaštite maloljetnikaodobrene od odgovornih. Svaka pojedina od tih institucija primijenit će svoje smjernice i postupke na ponašanje svojih namještenika i/ili dragovoljaca koji će biti odgovorni pred organima upravljanja tijela ili ostalih pogođenih socijalnih grupa (roditelja učenika i dr.).
  4. Ako je pritužba za seksualno zlostavljanje maloljetnika upravljena protiv vjernika laika Prelature Regionalni Vikar u Hrvatskoj morat će se razborito raspitati i poduzeti sve mjere koje smatra potrebnima, u potpunom poštovanju prema pretpostavki nedužnosti.

Tko to želi, može kontaktirati Koordinatora za zaštitu maloljetnika (ne dovodeći u pitanje obraćanja drugim autoritetima koji su u tim slučajevima kompetentni):

zastita.maloljetnika.hr@opusdei.org