Number of articles: 1

O milagre de don Álvaro: a recuperación de Xosé Ignacio

A Santa Sé atribúe á intercesión de don Álvaro a recuperación do neno Xosé Ignacio Ureta Wilson tras un paro cardíaco de máis de media hora, acaecido o 2 de agosto de 2003.

Novas da causa