Number of articles: 4

Paavsti palveintentsioonid maikuuks

Paavst Franciscus avaldas oma maikuu palveintentsiooni, kus ta palub palvetada religioossete meeste ja naiste koolitajate ning seminaristide eest, kes oma palve, kogukonna ja evangeeliumi tunnistamise kaudu annavad tunnistust Jeesusest Kristusest.

Paavsti poolt

Paavsti palveintentsioon aprilliks

Paavst Franciscuse palveintentsioon aprilliks on palvetada naiste rolli eest ühiskonnas.

Paavsti poolt

Paavsti palveintentsioon märtsiks

Märtsikuus paavst palub kõigil palvetada märtrite eest. Ja samuti meie aja uute märtrite eest, kes on Kristuse tunnistajaks tänases maailmas.

Paavsti poolt

Prelaadi sõnum (10. mai 2017)

Monsenjöör Fernando Ocariz'i lühike sõnum seoses Paavsti visiidiga Fatimasse tähistamaks saja aasta möödumist Neitsi Maarja ilmumistest.

Pastoraalkirjad ja sõnumid