Pärispatuta Saamise Noveen

Pärispatuta Saamise Noveen kasutab igaks päevaks tekste ja palveid pühalt Josemaríalt, mis viivad välja Pärispatuta Saamise pühani 8. detsembril, aitamaks meil õppida Maarjat paremini tundma ja armastama.

Neitsi Maaria Pärispatuta Saamise noveen on Kiriku komme, millega valmistume 8. detsembri suurpühaks.

Katoliku Kiriku katekismus kõneleb meie Ema erakordsetest jumalikest andidest: „Sajandite jooksul sai Kirik teadlikuks sellest, et Jumala armu leidnud Maarja oli lunastatud eostamisest alates. See, et ta oma eostamise esimesest hetkest alates ainulaadses pühaduses hiilgas, tuleneb täielikult Kristusest: ta on Tema Poja teeneid arvestades väljapaistvaimal viisil lunastatud.“ (nr 491 ja 492).

Selleks, et õppida Maarjat paremini tundma ja armastama, on võimalik lugeda Püha Josemaría tekste ja palveid üheksa päeva jooksul 30. novembrist kuni Pärispatuta saamise pühani 8. detsembril.

Pärispatuta Saamise Noveen