Noveenid

Noveen on palve, mida korratakse üheksal järjestikusel päeval, et paluda Jumalalt vastuseid mõnele soovile, heitlusele või palvele.

Raamatud ja tekstid
Opus Dei - Noveenid

Noveen on palve, mida korratakse üheksal järjestikusel päeval, et paluda Jumalalt vastuseid mõnele soovile, heitlusele või palvele. Noveeni palvet korratakse iga päev ning selle juurde võib käia ka lugemine ja reflektsioon. Noveene võib lugeda läbi aasta ning neid palvetatakse sageli valmistudes mõneks Kiriku pühaks.

Siin pakume mõnesid noveene erinevatele vajaduselte.


Töö Noveen

Töö Noveen on mõeldud nii neile, kes püüavad tööd leida, kui kõigile, kes tahavad õppida armastusest Jumala vastu paremini töötama.

Töö noveen


Haigete Noveen

Haigete Noveen, mis sisaldab paljusid tsitaate pühalt Josemaríalt, aitab inimestel vastu võtta kannatusi kristlikus vaimus, ühendades need Kristuse kannatuse ja surmaga, ning paluda Jumalalt tervenemist, kui selline on Tema tahtmine.

Haigete Noveen


Perekonna Noveen

Perekonna Noveen püüab aidata hoomata kristliku perekonnaelu suursugusust ning pühitseda perekonnaelu Püha Perekonna eeskujul.

Perekonna Noveen


Andestuse Noveen

Andestuse Noveen püüab aidata inimestel, kes tahavad õppida teistele andestama.

Andestuse Noveen


Rahu Noveen

Rahu Noveeniga palume õndsa Álvaro de Portillo eestkoste läbi Jumalat, et Ta teeks meid rahulikuks ning annaks meile südamerahu.

Rahu Noveen


Pärispatuta Saamise Noveen

Pärispatuta Saamise Noveen kasutab igaks päevaks tekste ja palveid pühalt Josemaríalt, mis viivad välja Pärispatuta Saamise pühani 8. detsembril, aitamaks meil õppida Maarjat paremini tundma ja armastama.

Pärispatuta Saamise Noveen