Number of articles: 21

Prælaturets organisation

Prælaturet ledes af en prælat i Rom i overensstemmelse med den kanoniske ret og med Opus Dei´s egne vedtægter. Den nuværende prælat er monsignore Fernando Ocáriz.

Personalprælatur

Historie

Opus Dei blev grundlagt i 1928 i Spanien, og er udbredt i 70 lande.

Opus Deis historie

Medarbejdere

Man kan på adskillige måder bidrage til det apostoliske arbejde, som prœlaturet udfører, uden dog at vœre medlem af Opus Dei.

Medarbejdere

Det Hellige Kors' præstselskab

Bispedømmets prœster kan blive medlemmer af det Hellige Kors' præsteselskab, der er en uadskillelig del af Opus Dei´s prœlatur.

Det hellige kors' præsteselskab

Personalprælatur

Set ud fra et juridisk synspunkt er Opus Dei et personalprælatur i den katolske kirke. Prælaturerne, der er hierarkisk strukturerede, har til opgave at udføre særlige pastorale opgaver.

Personalprælatur

Aktiviteter

Åndelig vejledning, retræter, foredrag om den kristne lære og katekismuskurser er nogle af de aktiviteter, som Opus Dei organiserer for at hjælpe den, der gerne vil forbedre sit åndelige liv og ønsker at forkynde evangeliet til andre. Aktiviteterne finder sted i Opus Dei centre, i katolske kirker eller i forsamlingshuse, eller privat hos en af deltagerne, og er åbne for enhver.

Opus Dei

Ånd

Opus Dei hjælper med at finde Kristus gennem arbejdet, i familielivet og gennem de andre almindelige aktiviteter.

Opus Dei

Personer i Opus Dei

Af de 85,000 medlemmer er 98% lœgfolk, mœnd og kvinder, der for størstedelen er gifte. De resterende 2% er prœster.

Opus Dei

Plads i den katolske Kirke

Den åndelige uddannelse som Opus Dei tilbyder, supplerer det virke, som finder sted i de lokale Kirker. De personer, som går ind i Opus Dei, fortsætter med at være medlemmer i det bispedømme, de tilhører.

Personalprælatur

Dekret "Presbyterorum Ordinis"

Det andet vatikankoncil. Ekstrakt (kap. II nr. 9) fra dekretet, hvor der tales om forholdet mellem kirkelige personer og lægpersoner. I Opus Dei finder man et organisk samarbejde mellem præster og lægfolk.

Opus Dei