Number of articles: 21

Den dogmatiske konstitution "Lumen gentium"

Det andet vatikankoncil. Ekstrakt fra kirkedokumentet (Kap. V nr. 41 og 42) som drejer sig om det universelle kald til hellighed, og som er det budskab som Opus Dei udbreder.

Opus Dei