Světec obyčejného života

Život svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer (1902-1975), zakladatele Opus Dei.

Křesťanská rodina (1902 - 1914)

Josemaría Escrivá de Balaguer se narodil v Barbastru (Huesca, Španělsko) 9. ledna 1902. Jeho rodiče byli José a Dolores. Měl pět sourozenců: Carmen (1899-1957), Santiago (1919-1994) a tři další mladší sestry, které zemřely v dětském věku. Manželé Escrivovi vychovali své děti hluboce křesťansky.

Povolání svatého Josemaríi (1914 - 1918)

V roce 1915 otcův obchod s textilem zbankrotoval a rodina se musela přestěhovat do Logroña, kde si otec našel jinou práci. Josemaría, který zde uviděl ve sněhu stopy bosých nohou jednoho řeholníka, tuší, že Bůh od něho něco chce, i když neví co. Má za to, že odpověď nalezne, když se stane knězem. Začíná se proto na kněžskou dráhu připravovat nejprve v Logroñu a potom v semináři v Zaragoze.

Kněžské svěcení (1918 - 1925)

Na univerzitě v Zaragoze studuje na radu svého otce i občanské právo. José Escrivá umírá v roce 1924 a Josemaría se stává hlavou rodiny. Na kněze je vysvěcen 28. března 1925. Svou kněžskou službu začíná v jedné venkovské farnosti a poději se přemísťuje do Zaragozy.

Založení Opus Dei a péče o chudé a nemocné (1928 - 1936)

V roce 1927 se s povolením biskupa stěhuje do Madridu za účelem získání doktorátu práv. V Madridu 2. října 1928 mu dá Bůh vidět, co od něho očekává. Zakládá Opus Dei. Od tohoto dne se v souladu s Boží vůlí naplno věnuje Dílu a zároveň pokračuje v pastorační službě, kterou má v těchto letech na starosti - denně přichází do styku s nemocemi a chudobou v nemocnicích a v chudinských čtvrtích Madridu.

Španělská občanská válka a přechod Pyrenejí (1936 - 1939)

Když v roce 1936 vypukla občanská válka, vrací se do Madridu. V následujících letech vede bezpočet duchovních cvičení pro laiky, kněze a řeholníky. V témže roce zakkončuje studium doktorátu práv.

Řím a II. vatikánský koncil (1946 - 1965)

V roce 1946 svůj pobyt v Římě stabilizuje. Získává doktorát z teologie na Lateránská univerzitě. Je jmenován poradcem dvou vatikánských kongregací, čestným členem Papežské teologické akademie a čestným prelátem Jeho svatosti. Pozorně sleduje přípravy a jednání II. vatikánského koncilu (1962 - 1965) a udržuje intenzívní styky s mnoha koncilními otci.

Rozšíření Opus Dei a pastorační cesty (1970 - 1975)

Při mnoha příležitostech cestuje z Říma do různých zemí Evropy, aby podpořil založení a upevnění apoštolské práce Opus Dei. Se stejným cílem podniká v letech 1970 a 1975 dlouhé cesty do Mexika, na španělský poloostrov a do Jižní Ameriky a Guatemaly, kde má katechetická setkání s početnými skupinami mužů i žen.

Úmrtí a pověst svatosti

Umírá v Římě 26. června 1975. Několik tisíc osob, mezi nimi mnozí biskupové z různých zemí -celkem třetina světového episkopátu- žádají Svatý stolec o zahájení kanonizačního procesu.

Kanonizační proces

17. května 1992 Jan Pavel II. blahoslaví Josemaríu Escrivá de Balaguer. Za svatého ho prohlásí o deset let později, 6. října 2002 na náměstí svatého Petra v Římě před obrovským davem lidí. „Jděte v jeho stopách -řekl při této příležitosti papež v homilii- a šiřte ve společnosti, bez rozdílu rasy, třídy, kultury nebo věku, vědomí, že my všichni jsme povoláni ke svatosti.“

Ostatky svatého Josemaríi jsou uložené v kostele Panny Marie Míru v Římě (Viale Bruno Buozzi, 75 — 00197 Řím, Itálie).