Podařilo se mi prodat nějaký majetek a splatit dluh

Když jsem byl v úzkých kvůli dluhu, který jsem nebyl schopen splatit, dozvěděl jsem se, že Guadalupe byla prohlášena za ctihodnou.

Photo: (CC) Think Panama — Flickr

Když jsem byl v úzkých kvůli dluhu, který jsem nebyl schopen splatit, dozvěděl jsem se, že Guadalupe byla prohlášena za ctihodnou.

Chtěl bych poděkovat Guadalupe za milost, kterou mi vyprosila na jeden konkrétní úmysl, totiž abych mohl splatit dluh, který jsem měl v jedné bance. Kvůli mým skrovným příjmům to bylo téměř nemožné. Jistou dobu jsem prosil Boha, abych mohl prodat určitou část jmění, kterým bych dluh splatil. Zároveň probíhalo jednání o tom, že záležitost bude předána soudu.

Začátkem měsíce jsem se dozvěděl, že Guadalupe byla prohlášena za „ctihodnou“, a našel jsem tak důvod, proč prosit o její přímluvu. Mimo to, pokud bych prodal určitý majetek, byla tu možnost získat „mimořádnou výhodu“ od banky s prominutím dluhu o 30%, když bude splacen do konce měsíce.

NAŠEL JSEM DŮVOD, PROČ PROSIT O PŘÍMLUVU GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI

Nakonec jsem našel odvahu se obrátit ke Guadalupe, ve shodě s Boží vůli, aby se za mě v této záležitosti přimluvila. A díky Bohu se to podařilo. Majetek se mohl prodat a já jsem mohl zaplatit náležitě a včas, aniž bych musel k soudu, a ukončit tuto věc, jejíž řešení bylo v nedohlednu. Jsem moc vděčný Bohu za tuto podivuhodnou přímluvu.

A.F., Španělsko, 31. května 2017