Přišel déšť a statek byl zachráněn

Máme malý pozemek, do kterého jsme nedávno investovali dost velkou sumu...

Foto: Jensen

Kvůli suchu jsem si myslel, že celá investice přijde nazmar. Dělal jsem si velké starosti, protože jsem neměl už žádné úspory.

V té době mi někdo dal kartičku dona José Luise. Modlil jsem se ji a netrvalo dlouho a počasí se úplně změnilo a úroda se zachránila. Vděčím tomu Bohu a přímluvě dona José Luise.

M.R., Mérida, Španělsko