Modlitba k Isidoru

Modlitba pro soukromou pobožnost

Přímluvná modlitba

Ctihodný

Isidoro Zorzano

MODLITBA

Všemohoucí Bože, který jsi naplnil svého služebníka Isidora hojnými poklady milosti při vykonávání jeho profesionálních povinností uprostřed světa, dej, abych i já uměl posvěcovat svou obyčejnou práci a přinášel světlo Krista mým přátelům a spolupracovníkům. Rač oslavit svého služebníka a uděl mi na jeho přímluvu milost, o kterou tě prosím... (prosba). Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva.


Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není nikterak určena pro veřejné uctívání.