Popište milost, kterou jste na přímluvu Isidora dostali

Pokud jste přijali od Boha na přímluvu Isidora milost, můžete svůj případ popsat a odeslat do Kanceláře pro blahořečení a svatořečení prelatury Opus Dei. Pomůžete tím rozšiřovat tuto zbožnost a potvrdíte tak, že dotyčná osoba se před Bohem přimlouvá.