Spojení po internetu

V místě, kde pracuji, je nutné používat internet. Proto máme jednu speciální telefonní linku, která toto spojení zajišťuje.

Vyslyšené prosby
Opus Dei - Spojení po internetu Foto: SteveRodhe

Jednoho dne se linka přerušila a navzdory úsilí zodpovědné společnosti linka nebyla opravena, což mělo za následek zmatek a zpoždění v práci.

Po dvou týdnech jsem to řekl jedné známé, která mi poradila: „Popros Isidora, ať to zařídí, byl to inženýr. Mně neuvěřitelně pomohl. Mám také kartičku s relikvií, kterou ti mohu věnovat.“ Vzal jsem si kartičku a v práci jsem se pomodlil a poprosil Isidora, aby nám pomohl. Když jsem se v poledne vrátil, potkal jsem technika, který měl na starosti počítače a který mi řekl: „Linka už funguje! Hodně se touto situací trápil, už jenom kvůli tomu, jaké následky to mělo, i když si jsem jistý, že udělal vše pro odstranění poruchy.

R.P.S.