Prelát: „Guadalupe byla šťastná, protože se nechala vést Ježíšem.“

„Tyto dny, které jsme prožívali v rytmu blahoslavení Guadalupe -řekl prelát při děkovné mši, již slavil v Římě po obřadu blahoslavení Guadalupe Ortiz de Landázuri- nám znovu připomínají, že svatost -ke které nás vybízí láska Boží- je pro každého reálnou skutečností.“

Bazilika svatého Evžena v Římě byla místem děkovné mše, které předsedal prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. Účastnily se jí početné rodiny z Říma a mnoho dalších osob z různých zemí, které byly přítomné v sobotu 18. května na slavnostním obřadu blahoslavení španělské inženýrky chemie Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975).
Když se díváme na život Guadalupe, řekl. Mons. Ocáriz, všimneme si zvláště její radosti: „Byla to hluboká, ne povrchní radost, jež v obtížných okamžicích evokovala pokoj odrážející se v laskavém přístupu k mnoha odlišným lidem. Byla to radost, která byla v souladu s intenzivní prací i s odpočinkem.“

Album fotografií z obřadu na komunitním webu Flickr

Prelát podotkl, že základem radosti Guadalupe bylo sjednocení s Kristem a to ji vedlo k tomu, že zapomínala na sebe, snažila se pochopit každého člověka a být mu více napomoci, upřednostňovat méně příjemnou práci a práci druhých tímto způsobem ulehčovat.

Prelát také zdůraznil, že „tyto dny, které jsme prožívali v rytmu blahoslavení Guadalupe, nám znovu připomínají, že svatost -ke které nás vybízí láska Boží- je pro každého reálnou skutečností.“ Cesta k tomuto cíli, v síle Ducha svatého ztotožňujícího nás s Ježíšem Kristem, se uskutečňuje ve službě druhým lidem.“

Papež František se o nové blahoslavené Guadalupe Ortiz de Landázuri v minulých dnech dvakrát zmínil a to nejprve v dopise, který se četl na obřadu blahoslavení v Madridě, a potom při modlitbě Regina Coeli na Svatopetrském náměstí. Řekl: „Její svědectví je příkladem pro křesťanské ženy, které se angažují společensky a ve vědeckém výzkumu.“

100 stipendií pro vědecké pracovnice z Afriky

Organizační výbor obřadu blahoslavení chtěl dát tomuto obřadu charakter solidárnosti: dary účastníků se použijí prostřednictvím ONG Harambee na podporu účasti afrických žen ve vědeckého výzkumu. Sto vědeckých pracovnic se tak bude moci během příštího desetiletí účastnit v evropských zemích na vědeckém výzkumu a zlepšovat životní podmínky v zemích svého původu.