“Unió amb el Sant Pare és unió amb Pere”

Estima el Pontífex Romà, venera'l, resa, mortifica't per ell -cada dia amb més afecte-, que és la pedra basilar de l'Església, que prolonga entre tots els homes, al llarg dels segles i fins a la fi dels temps, aquella labor de santificació i de govern que Jesús confià a Pere. (Forja, 134)

La suprema potestat del Pontífex Romà, i la seva infal·libilitat quan parla ex cathedra, no són pas una invenció humana: es basen en l’explícita voluntat fundacional de Crist. ¡Quin poc sentit que té, aleshores, enfrontar el govern del Papa amb el dels bisbes, o minvar la validesa del Magisteri pontifici segons el consentiment dels fidels! Res més aliè que l’equilibri de poders; no ens serveixen de res els esquemes humans, per atractius o funcionals que siguin. A l’Església, ningú no gaudeix per si mateix de potestat absoluta, en quant home; a l’Església, no hi ha altre cap que Crist; i Crist ha volgut constituir un vicari seu —el Pontífex Romà— per a la seva Esposa pelegrina en aquesta terra.

Contribuïm a fer més evident aquesta apostolicitat, als ulls de tothom, manifestant amb exquisida fidelitat la unió amb el Papa, que és unió amb Pere. L’amor al Pontífex Romà ha de ser en nosaltres una passió formosa, perquè en ell veiem Crist. Si tractem el Senyor en l’oració, caminarem amb l’esguard net que ens permetrà de distingir, també en els esdeveniments que sovint no comprenem o bé que ens produeixen plor o dolor, l’acció de l’Esperit Sant. (Estimar l’Església).

Rebre missatges per correu electrònic

email