“Tingues una devoció intensa a la Nos­tra Mare”

Invoca la Verge Santíssima; no deixis de demanar-li que es mostri sempre Mare teva: monstra te esse Matrem!, i que t'obtin­gui, amb la gràcia del seu Fill, claredat de bona doctrina en la intel·ligència, i amor i puresa en el cor, perquè sàpigues anar a Déu i dur-li moltes ànimes. (Forja, 986)

Tingues una devoció intensa a la Nos­tra Mare. Ella sap correspondre fina­ment als obsequis que li fem. A més, si dius cada dia, amb esperit de fe i d'amor, el Sant Rosari, la Senyora s'encarregarà de dur-te molt lluny pel camí del seu Fill. (Solc, 691)

Sense l'auxili de la Nostra Mare, com podrem sostenir-nos en la lluita diària? ―El busques constantment? (Solc, 691)

L'amor a la nostra Mare serà alè que encengui amb flama viva les brases de virtuts que són ocultes en el caliu de la teva te­biesa. (Camí, 492)

Estima la Mare de Déu. I Ella t'obtin­drà gràcia abundant per vèncer en aquesta lluita de cada dia. ―I no li serviran de res al maligne aquelles coses perverses, que pugen i pugen, bullint dintre teu, fins a voler ofegar amb la seva fragant podridura els grans ideals, els manaments sublims que el mateix Crist t'ha posat dins el cor. ―Serviam! (Camí, 493)

A Jesús sempre s'hi va i s'hi «torna» per Maria. (Camí, 495)

Rebre missatges per correu electrònic

email